Världens teckenspråk har fått en egen FN-dag

 

Internationella dagen för teckenspråk (Internation day of sign languages) har fått en egen FN-dag den 23 september varje år.

logo

 

FN (Förenta nationernas generalförsamling) i New York, USA den 19 december 2017 har förklarat den 23 september som Internation Day of Sign Language offentligt i världen.

Resolutionen ligger bakom att insifta denna ligger Dövas världsförbund, som grundades denna dag 1951. Antiqua och Barbudas FN-representation såg till att resolutionen behandlades i FN:s generalförsamling.

WFD bildades den 23 september 1951 för att utveckla till en global rörelse för döva och samordnat förespråk och markera dagen som har ett av sina huvudmål att bevara teckenspråk, dövkultur, dövas mänskliga rättigheter och förverkliga dövas rättigheter. Även för att öka medvetenheten och förståelse om frågor som döva möter i vardagen.

WFD tror starkt på nuvarande FN-resoultionen är en värdefull förlängning av denna tradition och har möjlighet att öka förståelsen för FN:s medlemsländer, den privata sektiorn och FN:s system för att förbättra mänskliga rättigheter för döva.

Första Internationella dagen för teckenspråk firades den 23 september 2018 och det kommer att firas runt om i världen varje år. 

Dåvarande Dövas världsförbund (WFD, World Federation of the Deaf) ordförande Colin Allen : "Denna resolution erkänner teckenspråkens betydelse och vikten av att döva får tillgång till teckenspråk så tidigt som möjligt i livet. Den understryker också principen ” inget om oss utan oss” när det gäller frågor om att arbeta med döva i samhället, teckenspråks rättigheter och mänskliga rättigheter”  Se här filmen på Colin Allens internationell teckenspråk.

FN godkände också för övrigt det irländska parlamentet ett lagförslag som ska stärka det irländska teckenspråket, innan FN-resolutionen beslöt om internationella dag för teckenspråk i världen.

Läs mer information: 

 

23 sep 2019