Gävleborgs Dövas Länsförening

 

Välkommen till vårt efterlängtan nya Gävleborgs Dövas Länsförening (GDL) webben för första gången på många år!

 

Det här ger er information och kunskap om döva, teckenspråk, tillgänglighet, webbssidor med och utan teckenspråksfilmer, nyheter, träffar, tips och så vidare.

Syftet med döva, teckenspråkiga (t.ex dövblinda, hörselskadade, CI, vuxendöva, talskadade, språkstörda, downs syndrom, autism m.fl.), anhöriga, hörande, teckenspråksintresserade, icke teckenspråkiga och allmänheten.

Även t.ex kommun, landstinget, myndigheter, regionledningar, övriga, allmänheten som inte vet så mycket om döva, teckenspråk osv, som ska kunna dela på samarbete, dialog, lyssna, samtala/förklara, information, kunskap, förståelse, respekt, bemötande, attityd, medkänslan, erfarenheter, tips, osv.

Det minskar fördomar, attityd, okunskap, rädslan, förtryck, diskriminering osv.
Alla behöver verkligen varandra, stötta och hjälpa varandra att komma fram till bra lösningar och bli bra resultat. Då vinner alla mycket på det.

Kommunikation, kunskap, information, medveten, bemötande, attityd, samarbete, förståelse, värderingar, respektfullt och värdefullt har stort betydelse!

 

GDL ÄR EN IDEELLT FÖRENING

GDL har haft en egen föreningskonsulent fram till 2005 pga ekonomiska skäl. GDL har inte haft råd att anställa en egen föreningskonsulent, så kansliet är obemannad. Så det finns 2 frivilliga personer med nycklar till kansliet för att kolla brev, annat och meddela GDL styrelsen. GDL har inte heller egen lokalen för en möteplats för döva, teckenspråkiga osv. 

GDL får mycket kraftigt mindre bidrag från Landstinget genom HSO varje år, så det räcker tyvärr inte till allt. Därför GDL prioriterar vilka som är viktigaste att satsa på. GDL önskar alltid få mer bidrag. Det är inte så lätt att få bidrag från fonder också.

Hoppas att Landstinget Gävleborg, Gävle kommun och fonder läser här webben och tänker om och hjälper oss med det vi behöver verkligen.

GDL betalar hyra och bokar HSO-lokal på Tullbomsgården, Gävle i mycket god tid, eftersom det är alltid fullbokade ofta.

Kontakta Ordförande Roger Sahlen  SMS: 073-5395798 och mail: roger.sahlen@gmail.com

eller Anders Blomström SMS: 0705417529 och mail: blomstrom@gloacalnet.net om det är något.

 

GDL:S MÅLET ÄR teckenspråkiga, teckenspråksintresserade, icke teckenspråkiga och allmänheten har möjligt att delta i aktiviter, föredrag (föreläsning), möte, utflyktsdag, osv.

Teckenspråkiga kan också träffa i teckenspråksmiljö för att avbryta isolering, social umgänge, må bra och bra folkhälsan är det bästa medicin osv.  

GDL kämpar också för att förbättra teckenspråksrättigheter, tillgänglighetsfrågor och mänskliga rättigheter om teckenspråk i samhället.

 

VILL NI BLI MEDLEM I GDL ELLER STÖDER GDL?

Läs mer Kontakta, bli medlem för mer information.

 

GDL BEHÖVER PENGARNA TILL ÖVERSÄTTNING FRÅN TEXTEN TILL TECKENSPRÅK PÅ GDL WEBBEN OCH ANNAT OCKSÅ.

Vi har sökt fonder bidrag till utrustningar, omkostnader, osv till översättning från texten till teckenspråk och fick avslag hela tiden från flera håll.

Vi tycker det är väldigt viktigt för alla döva, teckenspråkiga får samma information på teckenspråk som hörande får i samhället på samma villkor inom Gävleborgs län.

Det är inte så enkelt och lätt att få bidrag från fonder och annat också. Vi jobbar vidare på det. Vi hoppas att vi kan hitta något bra lösningar.

Därför en frivilligt webbredaktör skapade ny GDL webben och jobbar gratis samt lägger mycket tid på fritiden under lång tid. Även matar in bilder, filmer, nyheter, information, annat och backup osv. Även skapade Teckenfyran webben och sköter det också. 

Den som använder sin egna privat bruk t.ex digital system/kompaktkamera och batteriladdare blir slitna ofta, reparationers kostnader, köper nya digital system/kompaktkamera igen och köper själv extern hårddisk backup (säkerhetskopia), program, dator osv och betalar själv för resor.

GDL behöver köpa egna digital videofilm, kamera, belysning, dator, osv till teckenspråksfilmer dvs översättning och GDL webben. Även tanken är att betala resor, administration och ge arvode till webbredaktören och personer som jobbar med teckenspråksfilmeröversättning, informatör och GDL webben.

Vi välkomnar med er hjälp, tips, idéer, förslag, annat, fonder, sponsor och donationer också! 

Maila gärna till GDL ordförande Roger Sahlen, roger.sahlen@gmail.com och SMS:073-5395798, Kassör Anders Blomström: blomstrom@gloacalnet.net  eller gavleborgsDL@outlook.com om er hjälp, tips, idéer, förslag, annat, fonder, sponsor och donationer.

GDL har Bankgiro: 5434-1201.

Om ni vill skicka er donationer, sponsor eller pengar skickar till GDLs bankgiro.

Så GDL är tacksamma för er som skickade donationer, sponsor eller pengarna.

Kontaktuppgifter och postgironummer och bankgironummer finns också längst ner på första rubriken "hem" GDL sidan och kontakta/bli medlem .

 

GDL SAMARBETAR MED TECKENFYRAN OCH SVENSKA KYRKANS TECKENSPRÅKSVERKSAMHETEN GÄVLE.

Teckenfyran är en frivilligt fristående grupp som hjälper till att ordna bara fika osv för det mesta, för att alla ska kunna träffa, fika och lite föreläsningar när det behövs en gång i månad i teckenspråksmiljö.

Ni kan också komma till Teckenfyran träffar som brukar ordna en möteplats för alla på Olofsgården, Gävle en gång i månaden. Läs mer Teckenfyran webben för mer information.

 

TIPSA GÄRNA OSS! Vi är tacksamma om ni har något tips, information, nyheter, tillgängligheter, länkar, program, meddelande, bilder, filer, teckenspråksfilmer eller filmer t.ex youtube, vimeo, mobilkamera, webkamera, videokamera, hjälp eller annat.

Så skicka gärna mail med er filer, usb filer osv till gavleborgdl@gmail.com

 

Läs mer på om vilka är GDL styrelsen och  Om GDL & Historia.

OBS! Ni kan alltid kolla på rubriken Teckenspråksträffar blogg om nya information och nyheter här på GDL webben.