Texttelefons- och Bildtelefonkatalog:

 

 

  • OM ni har texttelefon eller bildtelefon hemma eller på jobbet så ni kan ringa direkt till varandra.

  • Om hörande eller icke teckenspråkiga har inte egen texttelefon eller bildtelefon hemma eller på jobbet. Oro er inte.

  • Ni hörande eller icke teckenspråkiga kan kolla bildtelefoni.net  och texttelefoni.se för mer information, innan ni ringer bildtelefoni.net eller texttelefoni.se för att kunna kontakta döva, teckenspråkiga som ni fick personliga kontaktuppgifter från dom.

  • Klicka på blå länkar för mer information.

 

Hörselhabilitering  på Gävle sjukhus

ingång 22:  Öppettider: 8-12, 13-16, telefontider: må-fre kl 8-9, 13-14.30. Texttelefonnr: 026-63 70 90, Sekretare Helene Tal telnr: 026-15 78 50, Tal telnr: 026- 15 40 00 (vxl).

Behöver ni få hjälp, stöd och prata med kurator vid akutsamtal eller samtal på Hörselhabilitering Gävle eller Hudiksvall?

Ni som ska ringa på bildtelefon, då ska ni ringa bildtelefoni.net först och begär kurator mottagning tal telnr: 026-63 70 87. 

Jeanette Axelsson jobbar på Hörselhab Gävle och Kristina Trolin jobbar på Hörselhab, Hudiksvall sjukhus och kan INTE teckenspråk. Ni ska vara medvetna om att de har inte tillräckligt kunskap om döva, teckenspråk, kultur, kompetens osv.

Jeanette eller Kristina kan ordna en teckenspråktolk till Hörselhab Gävle eller Hudiksvall, Hus 10 plan 6 vid akutsamtal eller samtal.

Ni har rätt till att få teckenspråkskunnig t.ex döv, hörselskadade eller hörande kurator från annan städer.

Ni kan säga till Jeanette eller Kristina och begära att anlita en teckenspråkskunnig kurator från t.ex dövteamet Stockholm till Hörselhab Gävle eller Hudiksvall. Då blir Jeanette eller Kristina tvungna att fråga sin chefen först, innan de ordnar att anlita från Dövteamet eller dövblindteamet Stockholms Läns landsting eller annan städer. 

Läs mer information om Dövteamet Stockholm  och Dövblindateamet Stockholm  (Stockholms Läns Landsting).

Där kan alla teckenspråkskunniga kurator, psykolog, specialpedagog, synpedagog, hörselpedagog, Kommunikationspedagog och chefer.

 

OM du fick nej svar från kurator eller chefen om att du får inte ha teckenspråkskunniga kurator från dövteamet, dövblindatemet eller annan städer. 

 

ANMÄL DIG ALLTID till:

 

Patientnämnden Gävleborg först

Ni kan ringa bildtelefoni.net och prata och med Patientnämnden Gävleborg och vill anmäla, så bildtelefoni.net översätter från teckenspråk till tal och tvärtom. Patientnämnden Gävleborg skriver upp din anmälan.

Diskrimeringsbyrån Uppsala , (DU)  

Ni kan ringa bildtelefoni.net och prata med Diskrimeringsbyrån (DU) och vill anmäla, så bildtelefoni.net översätter från teckenspråk till tal och tvärtom. 

DO (DO=Diskrimeringsombudmannen) och Socialstyrelsen  båda på teckenspråk webbsidor. 

 

Eller

 

Be GDL om hjälp med att ni och GDL gör tillsammans att göra en anmälan till Patientnämnden Gävleborg, Diskrimeringsbyrån Uppsala, DO och Socialstyrelsen.

 

INFORMATION FRÅN GDL:

GDL och enskilda döva har faktiskt tagit upp det med hörselhabiliterings chefen och brukarrådetsmöte och påpekat problemet. Enskilda döva och GDL kom med förslag om att anlita teckenspråkiga kurator, psykolog osv från t.ex dövteamet i Stockholm flera gånger under lång tid.

Men chefen förstod inte problemet, behov, rätt hjälp och stöd och ville inte göra något åt saken. Därför ber GDL er att skicka er anmälan till Patientnämnden Gävleborg, DU, DO och socialstyrelsen. Så patientnämnden Gävleborg, DU, DO eller socialstyrelsen ser att det finns problem innan de kontaktar höselhabiliteringen.

Även ni kan fortfarande skicka er nya och kopior anmälan, klagomål, problem, tolkbrist, akut tolkbrist, information eller annat till GDL:

 

2 representanter som sitter i brukarrådet är

 

Anders Blomström blomstrom@glocalnet.net och SMS: 072-7146369

Kia Silverdal eller GDL mail: gavleborgdl@gmail.com . De har bildtelefoner också.

Då gör det lätt för GDL att veta mer från er och tar upp det med brukarrådetsmöte eller enskilda möte och bevaka och uppföljer detta.

 

Tolkcentralen Gävleborg för tolksbeställning 

(TC GÄVLE) Behöver du som döva, hörselskadade, dövblinda, vuxendöva och hörande beställa teckenspråkstolk till föreläsning, kurs, arbetsplats, möte, barn/läkarbesök, föräldrarsmöte, osv? 

AKUT: tal och texttelnr: 026-10 00 90 vid båda kvällar och helger.

AVBOKA TOLK ALLTID före 24 timmar !

Tänk på annan teckenspråkanvändare behöver tolk. Annars måste Landstinget betala fullt ändå om ni avbokar inte tolk före 24 timmar.

Färdtjänst texttelefon 

Texttelefon 020-63 64 28. Beställningscentralen för att få boka en tid och får färdtjänsten. För mer information om hur du ansöker om färdtjänst och vilka regler som gäller – ta kontakt med färdtjänsthandläggaren i din kommun.

Sjukresor med taxi eller sjukresebuss 

Texttelefon 020-63 64 28. Att få åka sjukresor med taxi eller sjukresebuss. 
För mer information om vilka regler som gäller försjukresor - ta kontakt med sjukreseenheten på texttelelfon.

Tekniska hörelvården 

Utprovningar av tekniska hjälpmedel till hemmet och skolor, t.ex väckklocka, varselblivningar till dörren, bild o texttelefon, brandvarnare, babyskrik.

Hörcentralen Gävle

Utprovningar av hörhjälpmedel, tinnitusutredning, behandling och hörselundersökning.

Hörcentralen Sandviken

Sandviken Utprovningar av hörhjälpmedel, tinnitusutredning, behandling och hörselundersökning.

Bildtelefoni.net

Bildtelefoni.net är en videoförmedlingstjänsten dvs teckenspråkstolkar som förmedlar mellan tal och teckenspråk i bildtelefon för döva, hörselskadade, hörande. Tystnadsplikt och alla dagar kl 06-24.00.

Texttelefoni.se

Texttelefoni är en tjänst som har funnits i många år och som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Det är en tjänst som ökar möjligheten för barndomsdöva, vuxendöva, dövblinda, hörselskadade eller talskadade personer att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon.

Texttelefoni är en kostnadsfri tjänst. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess.  Tjänsten är alltid öppen - dygnet runt och året om!

SOS Alarm TEXTTELEFON nödnr 112  och Teckenspråk

Texttelefonnr nödnumret: 112 döva, hörselskadade och talhandikappade kan ringa och få hjälp.

SOS Alarm SMS nödnr 112 och Teckenspråk

För döva, tal- eller hörselskadade och talskadade att kontakta SOS Alarm via sms. (OBS! Om du har registerat dig till SOS Alarm om SMS, så det går bra att skicka sms 112. Utan registering kan ni inte skicka sms).

Ni som privatperson vill registera och anmälan hos SOS larm för tjänsten SMS 112  

Läs mer Larma 112 med SMS för mer information också. 

Om döva, tal- eller hörselskadade vill registera sig först till tjänsten att larma 112 via SMS genom att fylla i dina kontaktuppgifter. För att kunna skicka sms 112. Utan resgistering kan ni inte skicka SMS.

Orsaken är att tidigare hörande busade som smsade SOS. Därefter tvingade SOS stänga helt av SMS. Synd! Tänk att hörande busare inte förstod konsveksens att döva, hörselskadade m.fl behöver verkligen skicka sms. Därför krävs registerering! Helt onödigt! Så det tvingar döva, m.fl att registera för att kunna skicka SMS.

Här hittar du samhällsinformation om nödnumret 112 samt Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) på teckenspråk.

 

SOS Alarm Bildtelefontjänsten 112 

för döva, hörselskadade som ringer bildtelefoner. OBS! Detta upphörde den 30 april 2012 ! Nu återkom den hösten 2013 igen, äntligen!

Sjukvårdsrådgivning Texttelefon

Det nationella numret för sjukvårdsrådgivning via texttelefonnr är 0771-11 77 99 för döva, hörselskadade och talhandikappade kan få hjälp dygnet runt. 

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer din behov, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning om det behövs.

Vårdguiden 1177 på teckenspråk och Sjukvårdsrådgivning 1177 

Vårdguiden 1177 kan ni klicka på vilka ni vill se för att få information på teckenspråk.

Även ni får ringa 1177 via bildtelefoni.net.  1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning via telefon som du kan ringa varifrån i landet som helst, dygnet runt.