Blogg

Kan du förstå mig? - Om livet, frågorna och sorgen 26/8, Gävle. Föreläsningen teckenspråkstolkas!

15 aug 2018

 

/forelasning-lars-bjorklund-26-aug-2018-med-teckensprakstolkas.jpg

Tackhälsningen från IngaLill

24 jul 2018


Gävleborgs Dövas Länsförening (GDL) skickade en vackert blombukett till IngaLill Blomström för att gratta på 85 årsdagen!

 

IngaLill tecknar på teckenspråk och pratar samtidigt i kort videoklippet.
Hon tackar så mycket för så mycket fina blommor på 85 årsdagen!

 

Glad sommar!

4 jul 2018

 

/sommar-fjaril.jpg

GÄVLEBORGS DÖVAS LÄNSFÖRENING, TECKENFYRAN &

 

SVENSKA KYRKANS TECKENSPRÅKSVERKSAMHET I GÄVLE STIFT

 

ÖNSKAR ER ALLA

 

GLAD SOMMAR!

 

Gefle Dagblad Debattartikel - Värdig vård i livets slutskede för alla

4 jul 2018

Gefle Dagblad publicerade debattartikeln den 13 juni.

 

Länk: https://www.gd.se/artikel/opinion/debatt/vardig-vard-i-livets-slutskede-for-alla

 

Värdig vård i livets slutskede för alla

Hospice - trygghet vid livet slutskede menar vi Kristdemokrater skulle kunna vara ett forum dit sjukvårdspersonal kan komma och få utbildning om vård i livets slutskede, skriver PiaKerstin Silverdal, KD Gävleborg

På vissa sjukhus och vårdboenden dör varannan person utan att någon finns vid den döendes sida. Om vi själva befinner oss i livets slutskede så förväntar vi och våra anhöriga någon som sitter bredvid. Ett Hospice ger den tryggheten och vi Kristdemokrater har under många år lyft frågan att upprätta Hospice i vår region.

Hospice har specialiserad vårdenhet med väl utbildad personal. Där arbetar man med en helhetssyn på människan och försöker på bästa sätt lindra symtomen utifrån fysiska, psykosociala och andliga behov. Många svårt sjuka kan också få en möjlighet att samtala om livet och döden.

Ett stort behov för ett värdigt, tryggt slutskede i livet finns även för personer med funktionsvariationer, t.ex. döva, hörselskadade och dövblinda som sällan lyfts i debatten. I Gävleborg är behovet stort av utbildade teckenspråkig personal som vårdar dygnet runt på våra äldreboenden, i hemsjukvården och i den palliativa vården på sjukhuset.

Det är skrämmande att hörselskadade, döva och dövblinda dör i ensamhet i rädsla och dödsångest. När den patientgruppen inte får stöd på teckenspråk försämras människovärdet och livskvaliteten, man blir dömt till omänsklig isolering och ensamhet i livet slutskede. Detsamma gäller anhöriga med samma funktionsvariation som inte få stöd och hjälp på teckenspråk

Utbildad teckenspråkig personal ska alltid finns tillgängligt som kan ge omtanke och stöd och för både döende och de anhöriga på teckenspråk. Det är oerhört viktigt att även den döve vid livets slut får omsorgsfull vård, och någon att hålla handen - ingen ska behöva dö oförstådd, ingen ska behöva dö ensam!

Hospice - trygghet vid livet slutskede menar vi Kristdemokrater skulle kunna vara ett forum dit sjukvårdspersonal kan komma och få utbildning om vård i livets slutskede. Utbildning på teckenspråk är också viktigt för att öka kunskaperna tillgängligheten och tillgodose hela människans livets slutskede.

Vi Kristdemokrater anser att vi behöver ett Hospice för att kunna ge en god omvårdnad i livets slutskede, och för att kunna leva upp till FN:s beslut från 1975 och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och språklagen teckenspråk.

PiaKerstin Silverdal

KD Gävleborg

Broschyren Om krisen eller kriget kommer - Teckenspråk !

4 jul 2018

 

Foto: Tomas Henriksson/MSB

MSB = Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

 

Länken till Din säkerheten webben på teckenspråk: 

https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/teckensprak/

Teckenspråkstolkade partiledartalen i Almedalen sänder SVT och SVT Play

4 jul 2018

 

Partiledartal sänder varje dag i Almedalen 2018.

 

Länken till Nyhetstecken SVT på teckenspråk i Almedalen, Visby :

https://www.svt.se/nyheter/amne/Almedalen_2018_-_teckenspråk

Partiledaren Jan Björklund håller tal på Liberalernas i tisdags i politikerveckan i Almedalen.
Partiledaren Jonas Sjöstedt håller tal på Vänsterpartiets i måndags i politikerveckan i Almedalen.
Partiledaren Ulf Kristersson håller tal på Moderaternaspartiets i söndags i politikerveckan i Almedalen.

De teckenspråkstolkade partiledartalen sänds direkt kl 19:00 på SVT Play och repriseras senare på kvällen, kl 21:00 i SVT24.

 

De finns också kvar i SVT Play och kan ses i efterhand.

Dagsträff med silllunch på Mariakyrkan 14 juni, Gävle

4 jun 2018

SOMMARAVSLUTNING SILLUNCH PÅ TECKENSPRÅK ! 

 

/sommar-fjaril.jpg

Tid: Torsdag 14 juni kl 12.00

Plats: Mariakyrkan, Forellplan 3, Gävle.  

 

Klicka på denna blå länken kartan till Mariakyrkan, Gävle , så den kommer fram.

 

Om ni inte gillar sill, så meddela Ing-Marie att äta köttbullar istället.

 

Sillunch ingår dryck, bröd & fika. Kostnad: 70 kr per person.

 

Senast anmälan den fredag 8 juni till Ing-Marie Lundberg.

 

SMS: 070-495 52 69

 

Bildtelefon: uppsalastift@t-meeting.se

 

VÄLKOMMEN !

 

 

Missar ni livesändning från SDR:s Förbundsmöte 1-3 juni, Linköping?

4 jun 2018

Missar ni livesändning?

Då kan ni se repris filmer på länken SDR Förbundsmöte lördag 2 juni och söndag 3 juni 2018:  http://www.sdr.org/forbundsmote-live

 

Det går att ladda ned handlingar och information finns på båda text och teckenspråk.

Länken till SDR Förbundsmöte 2018:

http://www.sdr.org/sveriges-dovas-riksforbund/forbundsmote-2018

 

Ni kan också titta på extra bilderna från SDR:s förbundsmöte i Linköping. 

Länken till Dövas Tidning:

http://www.dovastidning.se/sverige/item/855-bildextra-sdr-s-forbundsmote-i-linkoping

 

DT sammanfattar SDR:s förbundsmötet.

Länken till Dövas Tidning:

http://www.dovastidning.se/sverige/item/858-dt-sammanfattar-sdr-s-forbundsmote

 

Arbetarbladet debattartikel: Teckenspråkets dag: Stärk det svenska teckenspråkets ställning i alla kommuner i Gävleborgs län!

14 maj 2018

 

Arbetarbladet tidning publicerar debattartikeln idag 14 maj kl 13.31 på webben.

 

Läs mer detta på på Arbetarbladet webben länken: 
https://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/teckensprakets-dag-stark-det-svenska-teckensprakets-stallning-i-alla-kommuner-i-gavleborgs-lan

 

Teckenspråkets dag:

Stärk det svenska teckenspråkets ställning i alla kommuner i Gävleborgs län!

Måndagen den 14 maj är Teckenspråkets dag och vi, Gävleborgs dövas Länsförening, firar den med anledning av att riksdagen den 14 maj 1981 erkände svenskt teckenspråk som dövas modersmål.

Det innebar, bland annat i början av 1980-talet, att döva barn fick rätt till undervisning på teckenspråk i dövskolorna för första gången på knappt 100 år. Det är svårt att föreställa sig att det inte ens är 40 år sen.

Svenskt teckenspråk har i många avseenden stora likheter med de nationella minoritetsspråken. Det är ett minoritetsspråk som använts i många generationer. Svenskt teckenspråk har också som nationella minoritetsspråken blivit utsatt för förtryck och stigmatisering av majoritetssamhället. Därför jämställdes svenskt teckenspråk med nationella minoritetsspråk när språklagen upprättades 2009. Då lagfördes det att det allmänna har ett särskilt ansvar att skydda och främja det svenska teckenspråket.

Svenskt teckenspråk ingår inte i den samlade räddningsplanen och vi befarar därför en fortsatt hotad utvecklingslinje för svenskt teckenspråk.

Trots intentionerna som finns bakom språklagen och det skydd som omgärdar de nationella minoritetsspråken befarar många i Sverige att de nationella minoritetsspråken kommer att försvinna i framtiden. Därför har utredningar tillsatts och slutförts för att stärka de nationella minoritetsspråkens ställning och fortsatta överlevnad. Satsningar ska göras så att fler ska få möjlighet till språken i förskolor, modersmålsundervisning, rätt att få gå på tvåspråkiga skolor och att det ska finnas äldreomsorg som erbjuder det aktuella nationella minoritetsspråket.

Svenskt teckenspråk ingår inte i den samlade räddningsplanen och vi befarar därför en fortsatt hotad utvecklingslinje för svenskt teckenspråk. Detta är just problemet med svenskt teckenspråk att trots det ses som ett viktigt språk i Sverige, omfattas inte svenskt teckenspråk av skydden och satsningarna som nationella minoritetsspråken har och får.

"Att säkerställa att döva medborgare i kommunen får svenskt teckenspråk, vare sig det är i förskola, modersmålsundervisning, äldreomsorg eller i andra sammanhang ger våra medlemmar och övriga döva medborgare full delaktighet i den kommun vi har växt upp i eller flyttat hit. ", skriver debattören.

Kommunerna kan självmant lyfta svenskt teckenspråk så att det får en lika stark ställning som ett minoritetsspråk i kommunen. Det är upp till varje kommun att göra så.

Skellefteå kommun och Sundsvall kommun har likställt svenskt teckenspråk som minoritetsspråk gällande modersmålsundervisning. Vi vill dock se mer.

Att säkerställa att döva medborgare i kommunen får svenskt teckenspråk, vare sig det är i förskola, modersmålsundervisning, äldreomsorg eller i andra sammanhang ger våra medlemmar och övriga döva medborgare full delaktighet i den kommun vi har växt upp i eller flyttat hit. En kommun är nästan där – Örebro kommun.

Därför uppmanar vi, Gävleborgs dövas Länsförening, kommunerna att starta ett arbete för att ta beslut om att stärka det svenska teckenspråkets ställning som ett minoritetsspråk i kommunen.

Ta kontakt med oss. Vi vill vara med i arbetsprocessen.

 

Rolf Lindfors

ordförande Gävleborgs Dövas Länsförening

Gefle Dagblad debattartikel: Stärk det svenska teckenspråkets ställning i alla kommuner!

14 maj 2018

 

Gefle Dagblad debattartikel publicerar kl 06:00 måndag 14 maj 2018 på webben:

 

/gefle-dagblad-debattartikel-2018-05-14.jpg

" Stärk det svenska teckenspråkets ställning i alla kommuner!

 

Måndagen den 14 maj är Teckenspråkets dag och vi, Gävleborgs Dövas Länsförening firar den med anledning av att riksdagen den 14 maj erkände svenskt teckenspråk som dövas modersmål, skriver Rolf Lindfors "

 

 

Läs mer om detta på Gefle Dagblad webben länken: 

 

https://www.gd.se/opinion/debatt/stark-det-svenska-teckensprakets-stallning-i-alla-kommuner

GRATTIS PÅ TECKENSPRÅKETS DAG 14 MAJ!

14 maj 2018


G R A T T I S 

P Å

  T E C K E N S P R Å K E T S   D A G !

 

/t-shirt-jag-alskar-teckensprak-bild.jpg


Vi alla i Sverige firar nu 37 års teckenspråkets dag hela dagen idag 14 maj måndagen 2018!


Sveriges Riksdagen erkände tvåspråkiga teckenspråk och svenska språk den 14 maj 1981.

 

 

/t-shirt-jag-alskar-teckensprak-baksidan-bild.jpg

Här ser ni två bilder: 

 

Gävleborgs Dövas Länsförening har turkos t-shirt som står

 

framsidan:   " Jag älskar teckenspråk "  och

baksidan:     " www.gdl.n.nu ".

 

 

Gävleborgs Dövas Länsförenings webben länken: www.gdl.n.nu         

  

Välkommen till sommaravslutning Teckenfyran fikaträffen 26/5, Gävle

10 maj 2018

K O M  M E D  O S S  &  F I K A  I        T E C K E N S P R Å K S M I L J Ö !

 

S O M M A R A V S L U T N I N G !  /budapest.png

 

Tid: Lördag 26/5 kl 14.00-18.00

Plats: Lokalen (ligger undervåning) på Mariakyrkan, Sätra området i Gävle. Hiss finns.

 

Ni är välkommen att fika med gräddetårta och budapesttårta.

 

Adress: Forellplan 3, OBS! NY LOKAL.

Klicka på denna länken kartan till lokalen, Mariakyrkan, Gävle

 

ANMÄL ER till Anna (mail: willangirl@msn.com), Kia(mail: kiasilverdal@gmail.com

SENAST FREDAG 18/5, för att behöva veta hur många vill fika med tårta, för att beställa tårtor i god tid. Så det räcker till alla!

Meddela gärna om ni har allergi, diabetes, glutenfri osv i god tid.

 

Vänligen om personen som anmälde sig, sen blir sjuk, kan inte komma eller annat. Så lämnar återbud snarast. Då slipper vi handla för mycket i onödigt.

 

Fikaförsäljning och lekrummet för barnen finns på plats.

Barn, ungdomar, vuxna, teckenspråkiga, teckenspråksintresserade och allmänheten är hjärtligt välkomna!

 

DELA & SPRIDA GÄRNA !

Teckenfyran fikaträffen Inställd 28/4, Gävle

26 apr 2018

 

I N S T Ä L L D !

 

Tid: Lördag 28/4

 

Plats: Lokalen (ligger undervåning) på Mariakyrkan, Sätra området i Gävle.

 

DELA & SPRIDA GÄRNA !

 

 

Uppdaterade bilderna från demonstration för nationell tolktjänst 13/4, Stockholm

21 apr 2018

/rubriken-demonstration-for-battre-nationell-tolktjanst-nu-2018-04-13.jpg

Uppdaterade senaste bilderna från 

Demonstration för bättre Nationell Tolktjänst Nu den fredagen 13 april 2018 på Norrmalmstorget, Stockholm i varmt och soligt vädret.

 

Kolla gärna mer bilderna på foto & videogalleri här på GDL webben.

 

Ni som missade nyhetstecken och övriga. Så kolla mer på Nyhetstecken SVT Nyheter

Läs mer också på Dövas Tidning

 

Föreställning The Brain is wider than the sky, Härnösand 20/4

17 apr 2018

Mitt namn är Johanna och jag arbetar som teckenspråkstolklärare på Härnösands folkhögskolaHärnösands folkhögskolas foto.

Vi skulle gärna vilja informera er om ett spännande samarbete som vi har jobbat med (se nedanför) 

En föreställning THE BRAIN IS WIDER THAN THE SKY

Plats: Murberget, Länsmuseet Västernorrland i Härnösand 

Tid: 19:00-20:00

Datum: 20/4-18

 

Skulle det finnas möjlighet för er att göra reklam för detta? Hjälpa oss att sprida detta vidare? 

 

Ett unikt  möte  mellan två  pulserande  världar. Det  livfulla  teckenspråket  skapar tysta  vibrationer som blir till  ljuv musik.  

 

Det menas att två världar ( döv värld och hörande värld möter varandra och skapa en förståelse om teckenspråk ) Det är ju helt fantastisk.

 

Fri entré

Välkommen!

 

← Äldre inlägg