Blogg

Tillfällig information från Tolkcentralen Region Gävleborg

12 apr 2019

 

15-17 april sköts tolkcentralens samordning av Örebro tolkcentral.

Hantering av beställningar och avbeställningar görs som vanligt på Region Gävleborgs mail, telefon/bildtelefon eller webbenkät. 

 

Se tolkcentralen Region Gävleborg webben länk: http://www.regiongavleborg.se/om/organisation/regionstyrelseforvaltning/tolk-for-horselskadade-och-dova/

TOLK I ARBETSLIVET Tolkcentralen broschyr

11 apr 2019

 

Ni som är döv, dövblind, vuxendöv, hörselskadade eller hörande kan beställa teckenspråkstolk, dövblindteckenspråkstolk eller skrivtolk hos tolkcentralen Region Gävleborg till er arbetsplatser.

 

Regering och Riksdagen har beslutat att fördela 15 miljoner kronor per år under tre år till landstingens/Regionernas Tolkcentraler i Sverige för att ge mer ”Tolkning i Arbetslivet” till alla användare. Det gäller fram till 2021.

Det gäller även för arbetsgivare som kan beställa tolk för att det finns döva, hörselskadade, dövblinda, vuxendöva som jobbar på arbetsplatser vid t.ex personalmöte, enskild möte, osv hos tolkcentralen Region Gävleborg.

Du eller Ni behöver inte fundera över om din/er beställning om det är ”Vardagstolkning” eller ”Tolk i Arbetslivet”. Tolkcentralen håller reda på. 

Tolkcentralen behöver information om uppdraget, tider t.ex när börjar och slutar, vad handlar om, rätt adress, kontaktperson (om tolkcentralen vill kontakta för mer detaljinformation, för att det ska bli bra resultat.) 

Ni kan ladda ner (hämta) PDF filen broschyr "Tolk i arbetslivet" och skriva ut från skrivaren. PDF filen finns på länk: http://www.regiongavleborg.se/globalassets/om-oss/organisation/regionstyrelseforvaltning/tolk-for-horselskadade-och-dova/tolk-i-arbetslivet-tolkcentralen-for-dova-och-horselskadade..pdfTolkcentralen Region Gävleborg

Tal: 026-15 51 94,     Texttelefon: 026- 10 22 44,    Fax: 026-10 12 42

Bildtelefon: tolkcentralen.gavle@ectalk.se

Formulär på webben för tolkbeställning:  regiongavleborg.se/tolkbestallning

 

Behöver ni råd om vård på 1177 Vårdguiden - teckenspråksfilmer

10 apr 2019

 

Ni kommer fram till 1177 vårdguiden webben på teckenspråksfilmer.
Ni kan välja en av teckenspråksfilmer och klicka på för att få mer information.

/halso-och-sjukvard-region-gavleborg-info-teckenspraksfilm.jpg

Titta gärna på ett exempel länk : https://www.1177.se/swl/Gavleborg/other-languages/other-languages/

 

Roger Sahlen är ny ordförande i GDL styrelsen

9 apr 2019

Rolf Lindfors slutar som ordförande, och Roger Sahlen tar över efter honom på GDLs årsstämma som hölls lördag 6 april./beskar-mindre-bild-fr-gdl-arsstamma-2019-04-06.jpg

Därför Rolf till vänster lämnar över ordförandeklubban till Roger och önskar honom lycka till med nya GDL styrelsen. Rolf avtackade av en fin blå orkide blomma från GDL medlemmar.

Rolf var ordförande i många år och slutade som ordförande för ett par år sedan. Han kom tillbaka till styrelsen igen och ställde upp som ordförande för 2 år sedan. Så Rolf tyckte det var dags att lämna till någon annan.

Nya GDL styrelsen:

Ordförande Roger Sahlen 

Kassör Anders Blomström 

Ledamot Kia Silverdal 

Suppleant Anna Wilagos

 

Läsplattor som hjälpmedel vid teckenspråkstolkning

9 apr 2019

 

Visste ni att Tolkcentralen köpte 2 st läsplattor till akuten och lämna ut lånad läsplatta till avdelning från tolkcentralen?

Ni alla som patient råkar ligga på avdelning på Gävle sjukhuset och behöver låna läsplatta från tolkcentralen. Syftet med att använda teckenspråkstolk snabbaste vid t.ex runda, läkare, sjuksköterska, osv.

Läs gärna mer information på länk: 

http://www.regiongavleborg.se/om/organisation/regionstyrelseforvaltning/tolk-for-horselskadade-och-dova/aktuellt/lasplattor-som-hjalpmedel-vid-teckensprakstolkning/

Ni som har "visitkort" och visa det för personal (sjuksköterskor, läkare m.m) att kontakta Tolkcentralen Region Gävleborg och be få låna en läsplatta till er avdelning. Så tolkcentralen kommer med läsplattan till patient.

Om ni har inte visitkort eller tolkcentralens broschyr om tolkbeställning, så kontakta tolkcentralen för att få det.

Det går bra att du eller ni kan ringa, smsa eller mejla tolkcentralen och få låna också. Glöm inte ge ditt namn, var ligger du som patient på avdelning om tolkcentralen kan komma dit med utlåning läsplatta.

Om Du eller Ni är på akuten, Gävle sjukhuset och behöver akut teckenspråkstolk vid akuten reception. 

 

Be personal på akuten reception att ta fram läsplatta på plats, för att du som patient behöver en akuttolk på korta varsel är bra lösning. Akut tolken hinner inte komma dit på kort varsel.

Be personal också på akuten kontakta SOS Alarm 112 och be SOS beställa en akut teckenspråkstolk. Då SOS ringer runt teckenspråkstolkar och frågar som kan ställa upp att tolka till platsen, tid osv samma dag.

Du eller ni kan vänta under tiden, tills akuttolken som kan komma akuten Gävle sjukhuset, för att tolka på akut läkarbesök för undersökning osv också på vardagar, kvällar och helger. 

Vid livshotande tillstånd kvällstid och helger kontakta SOS-alarm 112 (text- och bildtelefon 026-10 00 90)

 

SVT Play - teckenspråkstolkat i dator och mobil

5 apr 2019

 

TOPPEN och GLÄDJE att det ökar tillgänglighet för döva, hörselskadade, dövblinda, CI, CODA, osv att få mer samhällsinformation på teckenspråk på samma villkor som hörande får.

 

Skillnaden att hörande får jättemycket information dygnet runt via radio, media, webben, osv med LJUD - TAL hela tiden. Även som tar allt för givet.

 

Det finns en del hörande som vill gärna titta på teckenspråk också. 

 

/svt-rapport-kulturnyheterna-sportnytt-teckensprakstolkat.jpg

 

SVT Rapport teckenspråkstolkat, Kulturnyheterna, Sportnytt finns på SVT Play i dator och mobiltelefon. Men den visar tyvärr inte i SVT24 i TV.

Om ni har nyare och moderare Smart TV eller liknande som gör att ansluta till internet med hjälp av bredband abonnemang och söka upp SVT Rapport teckenspråkstolkat, SVT Kulturnyheterna teckenspråkstolkat, SVT Sportnytt teckenspråkstolkat eller annat program - teckenspråkstolkat och titta på den.


SVT Rapport - teckenspråkstolkat kl 18.00, kulturnyheterna - teckenspråkstolkat kl 18.15 och Sportnytt -teckenspråkstolkat kl 18.28 visar bara på måndag fram till fredag utom helger. 

Titta gärna på ett exempel SVT Rapport - teckenspråkstolkat kl 18.00 länk: 

 

https://www.svtplay.se/video/21501982/rapport/rapport-4-apr-18-00-4?accessService=signInterpretation&start=auto&tab=2019

 

Titta gärna på ett exempel SVT Kulturnyheterna - teckenspråkstolkat kl 18.15 länk: 

 

https://www.svtplay.se/video/20596472/kulturnyheterna/kulturnyheterna-4-apr-18-15?accessService=signInterpretation&start=auto&tab=2019

 

Titta gärna på ett exempel SVT Sportnytt - teckenspråkstolkat kl 18.28 länk: 

 

https://www.svtplay.se/video/21501922/sportnytt/sportnytt-4-apr-18-28-1?accessService=signInterpretation&start=auto&tab=2019

 

Vissa program teckenspråkstolkat visar i SVT24 ibland i vanlig TV, då ska ni kolla upp SVT24 alla kanaler och se vilka tv tablå program visar teckenspråkstolkat.

 

Titta gärna på ett exempel SVT24  TV Tablå - kanaler länk: 

https://www.svtplay.se/kanaler?channel=svt24&date=2019-04-01

 

Lycka till med att undersöka vad som finns mer program i SVT24, SVT Play - teckenspråkstolkat i SVT24, dator, mobiltelefon eller nyare Smart TV eller liknande.

 

Visste ni att lokal nyheter Gävleborg visar text?

5 apr 2019

Ni som har dator eller mobiltelefon går att titta på t.ex lokalt Gävleborg nyheter med text.

Det finns 21 lokala nyheter med text i Sverige, som visar i dator och mobil sedan i början av november 2018. Där finns Gävleborg nyheter med också. Det går inte att titta på den i vanlig TV.

Men om ni har nyare och moderare t.ex Smart TV eller liknande som gör att få ansluta till Internet med hjälp av bredband abonnemang hemma. Då kan ni söka upp lokalt Gävleborg nyheter med text på internet i TV och titta på den. 

Titta gärna på ett exempel lokalt Gävleborg Nyheter länk:  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/

 

Ni kan titta på teckenspråksfilmen för mer information om lokala nyheter textas på SVT Nyhetstecken länk: 

https://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/lokala-nyhetsinslag-textas

 

/svt-nyhetstecken-om-lokal-nyheterna-textas.jpg

 

VILL DU BLI MEDLEM HOS GDL ?

4 apr 2019

 

Vill ni bli medlem i Gävleborgs Dövas Länsförening (GDL ) ?

 

Ni kan klicka på blå länkar för mer information på teckenspråksfilmer och texten. 

Vill Du eller Ni bli medlem i SDR och välja GDL ? 

Bli medlem i SDR

Klicka på grön rutan för att komma till medlemssystemet.

Lista på föreningar. Medlemskap i en dövförening innebär automatiskt medlemskap i SDR (Sveriges Dövas Riksförbund). SDR har inget direktmedlemskap.

Om Du eller Ni undrar vilken medlemsförmåner för att bli medlem hos GDL genom SDR.   

Vad medlemsformer betyder något för vuxna, barn/ungdom, pensionär, familj, stödmedlem och hedersmedlem?

Du eller Ni som undrar t.ex hur betalar jag in medlemsavgiften för 2019? Då kan du kolla mer information på Frågor & Svar om medlemskap 

Hoppas ni får svar på frågor.

Annars kan ni kontakta GDL styrelsen som kan hjälpa er med det. 

GDL ordförande Rolf Lindfors, Österfärnebo (gäller fram till lördag 6/4 på GDL:s årsstämma) SMS: 070-3360814 och Mail: rolf.lindfors56@gmail.com 

GDL kassör Anders Blomström, Forsa,  SMS: 072-7146369 och Mail: anders.blomstrom@glocalnet.net

 

Ni som kan och vill komma till GDL:s årsstämma den lördag 6 april på Tullbomsgården, Gävle, så ni får träffa GDL Rolf och Anders och styrelsen. Ni som kanske vill fika/äta och umgås med några eller alla och se på årsstämma. LÄS MER INFO.

 

Hjälp gärna till att sprida och dela för alla som vill bli medlem och stöder GDL

 

Välkommen till GDLs årsstämman lördag 6/4, Gävle !

22 mar 2019

 

Gävleborgs Dövas Länsförenings årsstämman

 

Lördagen den 6 april 2019 på Tullbomsgården, Södra Kopparslagargatan 7, Gävle.  Klicka Hitta vägen till Tullis.

 

Före årsstämman kl 11.00 bjuder GDL på kaffe med smörgås.   

Diary

 

Kl 12.00 börjar årsstämman.

 

Kl. 14.00 Lunch, därefter fortsätter årsstämman kl 15.00.

 

Efter årsstämmans avslutning: Kaffe med dopp.

 

Maträtt: Älggryta med grönssaker, kokt potatis.

Efterrätt: Glass.

Dryck: Läsk, lättöl eller ramlösa.

 

Obligatorisk anmälan för dryck till Rolf Lindfors sms: 070-336 08 14

 

Allt ingår i priset för 200 kr och betalas senast den 24 mars till GDL:s bankgiro: 5434-1201

 

L o t t e r i f ö r s ä l j n i n g

 

V ä l k o m m e n

 

S t y r e l s e n 

 

Dövas Tidnings artikeln om Lars Kruths begravning

15 mar 2019Lars Kruth (1920 - 2019)  Foto: Lars Dahlström

 

 

 

Ni kanske inte vet vem Lars Kruth är eller känner inte till honom.

Läs gärna mer lite om Lars Kruths historia och få aha-upplevelse.

 

 

Alla hjärtans dag på teckenspråk !

14 feb 2019

 

Lär er lite teckenspråk om hur man tecknar Alla hjärtans dag!


Se rörlig videofilm på teckenspråk om Alla hjärtans dag

 

Länken: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/08565

 

Källa: Svenskt teckenspråkslexikon av Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Här ser ni bilderna: Alla hjärtans dag

                

Välkommen till trevlig samkväm 1/3, Gävle !

14 feb 2019


Hej ! På tal om att vi döva ska ha trevlig samkväm den 1 mars fredag kl 18.00 till 21.30,
som jag har bokat hos Tullis klart.

Jag ordnar med fika och dopp och kostar 30 kr till GDL.

Skicka meddelande till alla medlemmar och säg till att vidarbefodra till alla som inte har mobil.

Hälsningar / Rolf Lindfors

Gävleborgs Dövas Länsförening (GDL)

 

Alla är välkommen till fika med dopp i teckenspråksmiljö på lokalen Tullis (Tullbomsgården), Södra Koppslagarsgatan 7, Gävle. Klicka Hitta vägen till Tullis.

Hoppas vi ses ! 

 

Dövrörelsens store profil och nestor Lars Kruth har gått bort.

14 feb 2019


Läs mer på Dövas Tidning webben  , Nyhetstecken webben och Sveriges Dövas Riksförbund webben

om vad Lars Kruth gjorde och kämpade för att få rätt till teckenspråk och annat.

 

 

Vi TACKAR Lars Kruth och hans kamp som gjorde så mycket möjligt för döva får använda teckenspråk självklart, teckenspråksrättigheter, få bättre i livet och så vidare.

 

GDL:s medlemsmöte 25/1, Gävle

11 jan 2019


Hej till Alla GDL medlemmar ! /sno-anglar-.jpg


GDL ska ha en medlemsmöte, fredagen den 25 januari 2019 c:a kl. 18.00 på Tullbomsgården.

Klicka och kolla kartan
Hitta vägen till Tullbomsgården.

 

GDL bjuder på kaffe /te med smörgåsar.


Anmäl Dej /Er senast den 23 januari för att veta ang fikan till ordf. Rolf Lindfors mobilnr SMS: 070-3360814


Varmt välkomna !

 

PS. Dagordning delas ut samma dag den 25 januari på Tullis. 


Ni kan söka bidrag hos SDR:s Testaments- och Donationsstiftelse

10 jan 2019


Ni kan läsa mer information på SDR:s webben länken: http://sdr.org/sveriges-dovas-riksforbund/stiftelse eller kolla direkt här.

 

Tänk på att söka bidrag i god tid. Ansökan ska vara senast den 1 februari 2019.
Stiftelsens namn är Sveriges Dövas Riksförbunds Testaments‑ och Donationsstiftelse.


SDR:s Testaments- och Donationsstiftelse

Stiftelsen delar ut pengar till olika ändamål (Se nedan). Frågor om stiftelsen / ansökningsblankett skickas till stiftelsen@sdr.org

Ansökan senast den 1 februari 2019
Ansökningsblankett


a) Till forskning och utvecklingsprojekt
Ändamålet som gynnar utveckling av dövas delaktighet i samhället och som bygger på samverkan, närhet och kunskapsförmedling mellan dövrörelsen, institutioner, organisationer och myndigheter som på olika sätt är berörda av arbetet kring dövfrågor.

b) Till SDR:s anslutna föreningarnas verksamhet
Ändamålet som gynnar utveckling av föreningsverksamhet och medlemsaktiviteter. Stiftelsen prioriterar först och främst barn- och ungdomsverksamhet, studieverksamhet och intressepolitisk verksamhet.

c) Till barn och ungdomar från Västernorrlands län (Anna och Teodor Sjöströms Minnesfond)
Ändamål utbildning för barn och ungdom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ge gåvor och arv
Vill du hedra någon avliden genom en gåva sänder vi vårt minneskort till närmast anhörig med uppgift om givare. Vill du testamentera hela eller del av din kvarlåtenskap till förmån för döva skriver du bara in Sveriges Dövas Riksförbund som förmånstagare. PlusGiro 90 00 24-1. För att spara administrationskostnader sänder vi inget separat tack utan tackar dig redan nu. Gåvor och arv till SDR är befriade från skatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stadgar

1. Stiftelsens namn
Stiftelsens namn är Sveriges Dövas Riksförbunds Testaments‑ och Donationsstiftelse.

2. Stiftelsens ändamål
Stiftelsens huvudsakligaändamål är:

• att främja vård av behövande döva.
• att främja döva barns eller döv ungdoms vård och fostran eller utbildning.
• att främja vetenskaplig undervisning eller forskning som berör dövas problem.

Stiftelsens ändamål är dessutom att, när medel därtill finnes, lämna anslag till SDR ‑ anslutna dövföreningars verksamhet.

3. Stiftelsens förvaltning
Stiftelsen förvaltas av SDR:s styrelse, som tillika utgör stiftelsens styrelse. Styrelsen skall varje år till SDR:s kongress eller representantskap avge av SDR:s revisor bestyrkt redovisning över fondmedlens användning. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen prövas årligen av SDR:s kongress eller representantskap.

4. Stiftelsens kapital
I enlighet med SDR:s stadgar skall stiftelsen tillföras alla medel som tillfaller förbundet eller någon av dess verksamhetsgrenar genom testamente eller donation, varmed förstås enskild gåva överstigande 2.000 kronors värde. Dessa medel jämte sådana testaments‑ och donationsmedel som må tillfalla stiftelsen direkt liksom sådana medel som må anslås till stiftelsens verksamhet av SDR, utgör det stiftelsens kapital som av dess styrelse skall användas för de i § 2 angivna ändamålen, för så vitt testator eller donator icke föreskrivit mot dem stridande ändamålsbestämmelser.

5. Anslag från stiftelsen
Ansökan om anslag från stiftelsen skall vara stiftelsens styrelse tillhanda senast den 1 februari varje år. styrelsen beslutar i mars månad varje år om anslag från stiftelsen. Ansökan till styrelsen skall åtföljas av;

a. Projektbeskrivning
b. Noggrann kostnadskalkyl
c. Uppgift om huruvida anslagsökts på annat håll
d. Uppgift om vem eller vilka som är huvudansvariga för projektet

Medelsanvändningen skall av mottagaren redovisas till stiftelsens styrelse inom tid och på sätt som styrelsen bestämmer.

6. Stiftelsens upplösning
Stiftelsen kan upplösas endast av ordinarie kongress på förslag av stiftelsens styrelse eller av SDR:s revisor. Upplöses stiftelsen, skall därefter kvarstående kapital användas till ändamål enligt § 2 som föreslås och och beslutas av SDR:s förbundskongress.

← Äldre inlägg