Blogg

Luciahögtid med teckenspråkstolkning,Gävle 13/12

11 dec 2018

 

Teckenspråkstolkning på Luciadagen!


/lucia.jpg

VAR:  Strömsbro kyrka i Gävle,

 

Adress: Hillevägen 2. Hitta hit vägbeskrivning

 

TID: Torsdag 13 december kl.18.30. 

 

OBS! Kom i god tid, så det finns platser för dig.

 

V Ä L K O M M E N ! 

 

 

Viktigt meddelande om informationsträff 28/11, Gävle

13 nov 2018

 

/info-traff-28-nov-2018.jpg

Ni är hjärtligt välkomna till GDL Julbord 2/12, Gävle

1 nov 2018

/gdl-julprogram-2-dec-2018.jpg

Ni är inbjudan till informationsmöte 6/12, Gävle

22 okt 2018

 

/brukarevent-horselhabiltering-tc-infomote-6-dec-2018.jpg

GLÖM INTE ATT ANMÄLA ER SENAST TORSDAG 15/11 TILL TOLKCENTRALEN om du/Ni kan komma och uppge era personuppgifter!

NI KAN HJÄLPA TILL ATT SPRIDA ELLER DELA INFO.MÖTE VIDARE TILL DÖVA, HÖRSELSKADADE, DÖVBLINDA, VUXENDÖVA OCH FÖRÄLDRAR MED DÖVA, HÖRSELSKADADE, DÖVBLINDA OCH CI BARNEN! 

 

ÄVEN HÖRANDE SOM ÄR TECKENSPRÅKIGA OCH ICKE TECKENSPRÅKIGA. 

 

TOLKCENTRALEN REGION GÄVLEBORG kontaktuppgifter:

Telefon:  026-15 51 94               Mobiltelefon: 070-845 51 94 (Inga beställningar via SMS)

Bildtelefon:  tolkcentralen.gavle@ectalk.se

Texttelefon: 026-10 22 44          Fax:  026-10 12 42

Mail:  tolkcentralen@regiongavleborg.se

Länken till Tolkcentralen Region Gävleborg för mer info och kontaktuppgifter:  

http://www.regiongavleborg.se/a-o/Lednings-och-verksamhetsstod/tolk-for-horselskadade-och-dova/

 

Det Nya Riket - Teckentolkad föreställning i Gävle, 13/10

4 okt 2018

 

DET NYA RIKET - TECKENTOLKAD FÖRESTÄLLNING

TID: Lördag 13 oktober kl 16.00

PLATS: Folkteatern Gävleborg, Norra Rådmansgatan 23 i Gävle.

Hitta hit : Se karta var Folkteatern Gävleborg ligger

VIKTIGT INFORMATION TILL ER SOM BEHÖVER TECKENSPRÅKTOLK TILL FÖRESTÄLLNINGEN,  BOKNING: Folkteatern Gävleborg vill så gärna veta om ni behöver teckenspråktolk. Då kan ni maila till biljett@folkteaterngavleborg.se och skriva i mailet om att du eller ni är i behov av teckentolk och hur många biljetter du vill boka.

BILJETTPRIS: 150 kr styck,Student/Pensionär/Ungdom (<26 år) 75 kr. 

Det tar cirka 2 tim och 20 min. inkl. paus.

Folkteatern Gävleborg webben för mer information på https://folkteaterngavleborg.se/program/det-nya-riket/Det Nya Riket är något ovanligt som en dokumentär dockteaterföreställning för vuxna. Föreställningen är ett samarbete mellan tre olika teatrar där Folkteatern Gävleborg är en och den har fått ideal strålande recensioner.


Dramatikern och skådespelaren Tove Olsson har öppet och i smyg haft sin mobiltelefon på REC under allt från privata samtal och intervjuer till medborgarmöten, terapisessioner och boxningsträningar. Av de inspelningarna har det blivit en dokumentär dockteaterpjäs som samlar ett brokigt persongalleri från geografiskt, socialt och ekonomiskt skilda delar av Sverige.

Genom sig själv och de som råkar hamna i hennes väg försöker pjäsens Tove att greppa en svårgreppbar samtid. Global handel, världspolitik och internationella konflikter får konsekvenser som märks direkt utanför dörren och det är upp till var och en att ta ställning, agera, rädda världen eller rädda sig själv.

Det Nya Riket är ett konstnärligt samarbete mellan Malmö Dockteater, Lumor och Folkteatern Gävleborg.

Lumor är en fri teatergrupp från Stockholm som under senare år profilerat sig som en av landets intressantaste producenter av nyskriven, samtida dramatik.

Malmö Dockteater är Sveriges första och enda dockteater som uteslutande vänder sig till en vuxenpublik. Teatern startades 2014 av mångfaldigt prisbelönte regissören Erik Holmström.

Förhandsreportage:

Folkteaterns skräddare fick sy små små dräkter när dockteatern drog in
/Svenska Dagbladet

“Erik Holmström har gett genren dockteater en ny innebörd. Från ett garage i Malmö skickar han sina pappfigurer över landet till olika scener och samarbeten.”
/Svenska Dagbladet

“Föreställningen beskrivs som ‘en komisk tragedi om samtiden och framtiden i Sverige och världen’. När Erik själv tänker på framtiden så är han pessimist och optimist, på samma gång.”
/Scenkonstguiden

 

Presscitat:

Idag firar vi världsteckenspråksdagen

10 sep 2018

 

/sv-handalfabet-demo.pngVi hedrar idag som är världsteckenspråksdagen som firas över hela världen. Orsaken är att en kongress den 10 september 1880 i Milano i Italien, där man beslutade att förbjuda teckenspråk som undervisningsspråk.  

 

Det leder till att många döva osv tvingade lär sig att tala och läsa läppar hela tiden och upplevde svårigheter och missförstånd situationer i talundervisningar utan teckenspråk i flera hundra år.

Teckenspråk är ett riktigt språk och sätt att kommunicera, som hjälper alla att bli förstådd. Även alla lär sig mycket snabbt lika bra i teckenspråksundervisning, som hörande som använder i talundervisning i världen!

Därför vill vi hedra och minnas dagen att behöva bli påmind att fira Värlsteckenspråketsdagen och tar man på det här sättet tillbaka datumet.

Vi vill också lyfta fram situtationen för många teckenspråkiga som håller tal i världen om rätten till teckenspråk.

Klicka på den bilden Svenska handalfabet för att lära er svenska handalfabet och mer information.

Riksdagen erkände och godkände tvåspråkiga är teckenspråk och svenska språk den 14 maj 1981 som är först i världen. 

 

Färgen turkos symboliserar döva och teckenspråk.

/i-alskar-teckensprak.jpg

Vi döva, hörselskadade, dövblinda, CI, teckenspråksintreserade osv och allmänheten osv som är icke teckenspråkiga osv vill visa vårt stöd för teckenspråk på Världsteckenspråksdagen genom att ha turkos på oss alla!

 

 

 

 

Höstmöte & surströmmingsfest 6/10, Hudiksvall

3 sep 2018

 

/hostmote-surstrromning-okt-2018.png

Kan du förstå mig? - Om livet, frågorna och sorgen 26/8, Gävle. Föreläsningen teckenspråkstolkas!

15 aug 2018

 

/forelasning-lars-bjorklund-26-aug-2018-med-teckensprakstolkas.jpg

Tackhälsningen från IngaLill

24 jul 2018


Gävleborgs Dövas Länsförening (GDL) skickade en vackert blombukett till IngaLill Blomström för att gratta på 85 årsdagen!

 

IngaLill tecknar på teckenspråk och pratar samtidigt i kort videoklippet.
Hon tackar så mycket för så mycket fina blommor på 85 årsdagen!

 

Glad sommar!

4 jul 2018

 

/sommar-fjaril.jpg

GÄVLEBORGS DÖVAS LÄNSFÖRENING, TECKENFYRAN &

 

SVENSKA KYRKANS TECKENSPRÅKSVERKSAMHET I GÄVLE STIFT

 

ÖNSKAR ER ALLA

 

GLAD SOMMAR!

 

Gefle Dagblad Debattartikel - Värdig vård i livets slutskede för alla

4 jul 2018

Gefle Dagblad publicerade debattartikeln den 13 juni.

 

Länk: https://www.gd.se/artikel/opinion/debatt/vardig-vard-i-livets-slutskede-for-alla

 

Värdig vård i livets slutskede för alla

Hospice - trygghet vid livet slutskede menar vi Kristdemokrater skulle kunna vara ett forum dit sjukvårdspersonal kan komma och få utbildning om vård i livets slutskede, skriver PiaKerstin Silverdal, KD Gävleborg

På vissa sjukhus och vårdboenden dör varannan person utan att någon finns vid den döendes sida. Om vi själva befinner oss i livets slutskede så förväntar vi och våra anhöriga någon som sitter bredvid. Ett Hospice ger den tryggheten och vi Kristdemokrater har under många år lyft frågan att upprätta Hospice i vår region.

Hospice har specialiserad vårdenhet med väl utbildad personal. Där arbetar man med en helhetssyn på människan och försöker på bästa sätt lindra symtomen utifrån fysiska, psykosociala och andliga behov. Många svårt sjuka kan också få en möjlighet att samtala om livet och döden.

Ett stort behov för ett värdigt, tryggt slutskede i livet finns även för personer med funktionsvariationer, t.ex. döva, hörselskadade och dövblinda som sällan lyfts i debatten. I Gävleborg är behovet stort av utbildade teckenspråkig personal som vårdar dygnet runt på våra äldreboenden, i hemsjukvården och i den palliativa vården på sjukhuset.

Det är skrämmande att hörselskadade, döva och dövblinda dör i ensamhet i rädsla och dödsångest. När den patientgruppen inte får stöd på teckenspråk försämras människovärdet och livskvaliteten, man blir dömt till omänsklig isolering och ensamhet i livet slutskede. Detsamma gäller anhöriga med samma funktionsvariation som inte få stöd och hjälp på teckenspråk

Utbildad teckenspråkig personal ska alltid finns tillgängligt som kan ge omtanke och stöd och för både döende och de anhöriga på teckenspråk. Det är oerhört viktigt att även den döve vid livets slut får omsorgsfull vård, och någon att hålla handen - ingen ska behöva dö oförstådd, ingen ska behöva dö ensam!

Hospice - trygghet vid livet slutskede menar vi Kristdemokrater skulle kunna vara ett forum dit sjukvårdspersonal kan komma och få utbildning om vård i livets slutskede. Utbildning på teckenspråk är också viktigt för att öka kunskaperna tillgängligheten och tillgodose hela människans livets slutskede.

Vi Kristdemokrater anser att vi behöver ett Hospice för att kunna ge en god omvårdnad i livets slutskede, och för att kunna leva upp till FN:s beslut från 1975 och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och språklagen teckenspråk.

PiaKerstin Silverdal

KD Gävleborg

Broschyren Om krisen eller kriget kommer - Teckenspråk !

4 jul 2018

 

Foto: Tomas Henriksson/MSB

MSB = Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

 

Länken till Din säkerheten webben på teckenspråk: 

https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/teckensprak/

Teckenspråkstolkade partiledartalen i Almedalen sänder SVT och SVT Play

4 jul 2018

 

Partiledartal sänder varje dag i Almedalen 2018.

 

Länken till Nyhetstecken SVT på teckenspråk i Almedalen, Visby :

https://www.svt.se/nyheter/amne/Almedalen_2018_-_teckenspråk

Partiledaren Jan Björklund håller tal på Liberalernas i tisdags i politikerveckan i Almedalen.
Partiledaren Jonas Sjöstedt håller tal på Vänsterpartiets i måndags i politikerveckan i Almedalen.
Partiledaren Ulf Kristersson håller tal på Moderaternaspartiets i söndags i politikerveckan i Almedalen.

De teckenspråkstolkade partiledartalen sänds direkt kl 19:00 på SVT Play och repriseras senare på kvällen, kl 21:00 i SVT24.

 

De finns också kvar i SVT Play och kan ses i efterhand.

Dagsträff med silllunch på Mariakyrkan 14 juni, Gävle

4 jun 2018

SOMMARAVSLUTNING SILLUNCH PÅ TECKENSPRÅK ! 

 

/sommar-fjaril.jpg

Tid: Torsdag 14 juni kl 12.00

Plats: Mariakyrkan, Forellplan 3, Gävle.  

 

Klicka på denna blå länken kartan till Mariakyrkan, Gävle , så den kommer fram.

 

Om ni inte gillar sill, så meddela Ing-Marie att äta köttbullar istället.

 

Sillunch ingår dryck, bröd & fika. Kostnad: 70 kr per person.

 

Senast anmälan den fredag 8 juni till Ing-Marie Lundberg.

 

SMS: 070-495 52 69

 

Bildtelefon: uppsalastift@t-meeting.se

 

VÄLKOMMEN !

 

 

Missar ni livesändning från SDR:s Förbundsmöte 1-3 juni, Linköping?

4 jun 2018

Missar ni livesändning?

Då kan ni se repris filmer på länken SDR Förbundsmöte lördag 2 juni och söndag 3 juni 2018:  http://www.sdr.org/forbundsmote-live

 

Det går att ladda ned handlingar och information finns på båda text och teckenspråk.

Länken till SDR Förbundsmöte 2018:

http://www.sdr.org/sveriges-dovas-riksforbund/forbundsmote-2018

 

Ni kan också titta på extra bilderna från SDR:s förbundsmöte i Linköping. 

Länken till Dövas Tidning:

http://www.dovastidning.se/sverige/item/855-bildextra-sdr-s-forbundsmote-i-linkoping

 

DT sammanfattar SDR:s förbundsmötet.

Länken till Dövas Tidning:

http://www.dovastidning.se/sverige/item/858-dt-sammanfattar-sdr-s-forbundsmote

 

← Äldre inlägg