Blogg

Alla hjärtans dag på teckenspråk !

14 feb 2019

 

Lär er lite teckenspråk om hur man tecknar Alla hjärtans dag!


Se rörlig videofilm på teckenspråk om Alla hjärtans dag

 

Länken: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/08565

 

Källa: Svenskt teckenspråkslexikon av Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Här ser ni bilderna: Alla hjärtans dag

                

Välkommen till trevlig samkväm 1/3, Gävle !

14 feb 2019


Hej ! På tal om att vi döva ska ha trevlig samkväm den 1 mars fredag kl 18.00 till 21.30,
som jag har bokat hos Tullis klart.

Jag ordnar med fika och dopp och kostar 30 kr till GDL.

Skicka meddelande till alla medlemmar och säg till att vidarbefodra till alla som inte har mobil.

Hälsningar / Rolf Lindfors

Gävleborgs Dövas Länsförening (GDL)

 

Alla är välkommen till fika med dopp i teckenspråksmiljö på lokalen Tullis (Tullbomsgården), Södra Koppslagarsgatan 7, Gävle. Klicka Hitta vägen till Tullis.

Hoppas vi ses ! 

 

Dövrörelsens store profil och nestor Lars Kruth har gått bort.

14 feb 2019


Läs mer på Dövas Tidning webben  , Nyhetstecken webben och Sveriges Dövas Riksförbund webben

om vad Lars Kruth gjorde och kämpade för att få rätt till teckenspråk och annat.

 

 

Vi TACKAR Lars Kruth och hans kamp som gjorde så mycket möjligt för döva får använda teckenspråk självklart, teckenspråksrättigheter, få bättre i livet och så vidare.

 

GDL:s medlemsmöte 25/1, Gävle

11 jan 2019


Hej till Alla GDL medlemmar ! /sno-anglar-.jpg


GDL ska ha en medlemsmöte, fredagen den 25 januari 2019 c:a kl. 18.00 på Tullbomsgården.

Klicka och kolla kartan
Hitta vägen till Tullbomsgården.

 

GDL bjuder på kaffe /te med smörgåsar.


Anmäl Dej /Er senast den 23 januari för att veta ang fikan till ordf. Rolf Lindfors mobilnr SMS: 070-3360814


Varmt välkomna !

 

PS. Dagordning delas ut samma dag den 25 januari på Tullis. 


Ni kan söka bidrag hos SDR:s Testaments- och Donationsstiftelse

10 jan 2019


Ni kan läsa mer information på SDR:s webben länken: http://sdr.org/sveriges-dovas-riksforbund/stiftelse eller kolla direkt här.

 

Tänk på att söka bidrag i god tid. Ansökan ska vara senast den 1 februari 2019.
Stiftelsens namn är Sveriges Dövas Riksförbunds Testaments‑ och Donationsstiftelse.


SDR:s Testaments- och Donationsstiftelse

Stiftelsen delar ut pengar till olika ändamål (Se nedan). Frågor om stiftelsen / ansökningsblankett skickas till stiftelsen@sdr.org

Ansökan senast den 1 februari 2019
Ansökningsblankett


a) Till forskning och utvecklingsprojekt
Ändamålet som gynnar utveckling av dövas delaktighet i samhället och som bygger på samverkan, närhet och kunskapsförmedling mellan dövrörelsen, institutioner, organisationer och myndigheter som på olika sätt är berörda av arbetet kring dövfrågor.

b) Till SDR:s anslutna föreningarnas verksamhet
Ändamålet som gynnar utveckling av föreningsverksamhet och medlemsaktiviteter. Stiftelsen prioriterar först och främst barn- och ungdomsverksamhet, studieverksamhet och intressepolitisk verksamhet.

c) Till barn och ungdomar från Västernorrlands län (Anna och Teodor Sjöströms Minnesfond)
Ändamål utbildning för barn och ungdom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ge gåvor och arv
Vill du hedra någon avliden genom en gåva sänder vi vårt minneskort till närmast anhörig med uppgift om givare. Vill du testamentera hela eller del av din kvarlåtenskap till förmån för döva skriver du bara in Sveriges Dövas Riksförbund som förmånstagare. PlusGiro 90 00 24-1. För att spara administrationskostnader sänder vi inget separat tack utan tackar dig redan nu. Gåvor och arv till SDR är befriade från skatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stadgar

1. Stiftelsens namn
Stiftelsens namn är Sveriges Dövas Riksförbunds Testaments‑ och Donationsstiftelse.

2. Stiftelsens ändamål
Stiftelsens huvudsakligaändamål är:

• att främja vård av behövande döva.
• att främja döva barns eller döv ungdoms vård och fostran eller utbildning.
• att främja vetenskaplig undervisning eller forskning som berör dövas problem.

Stiftelsens ändamål är dessutom att, när medel därtill finnes, lämna anslag till SDR ‑ anslutna dövföreningars verksamhet.

3. Stiftelsens förvaltning
Stiftelsen förvaltas av SDR:s styrelse, som tillika utgör stiftelsens styrelse. Styrelsen skall varje år till SDR:s kongress eller representantskap avge av SDR:s revisor bestyrkt redovisning över fondmedlens användning. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen prövas årligen av SDR:s kongress eller representantskap.

4. Stiftelsens kapital
I enlighet med SDR:s stadgar skall stiftelsen tillföras alla medel som tillfaller förbundet eller någon av dess verksamhetsgrenar genom testamente eller donation, varmed förstås enskild gåva överstigande 2.000 kronors värde. Dessa medel jämte sådana testaments‑ och donationsmedel som må tillfalla stiftelsen direkt liksom sådana medel som må anslås till stiftelsens verksamhet av SDR, utgör det stiftelsens kapital som av dess styrelse skall användas för de i § 2 angivna ändamålen, för så vitt testator eller donator icke föreskrivit mot dem stridande ändamålsbestämmelser.

5. Anslag från stiftelsen
Ansökan om anslag från stiftelsen skall vara stiftelsens styrelse tillhanda senast den 1 februari varje år. styrelsen beslutar i mars månad varje år om anslag från stiftelsen. Ansökan till styrelsen skall åtföljas av;

a. Projektbeskrivning
b. Noggrann kostnadskalkyl
c. Uppgift om huruvida anslagsökts på annat håll
d. Uppgift om vem eller vilka som är huvudansvariga för projektet

Medelsanvändningen skall av mottagaren redovisas till stiftelsens styrelse inom tid och på sätt som styrelsen bestämmer.

6. Stiftelsens upplösning
Stiftelsen kan upplösas endast av ordinarie kongress på förslag av stiftelsens styrelse eller av SDR:s revisor. Upplöses stiftelsen, skall därefter kvarstående kapital användas till ändamål enligt § 2 som föreslås och och beslutas av SDR:s förbundskongress.

En varm julhälsning från oss

25 dec 2018

 

/julhalsning-och-julbocken.jpg    

 

Luciahögtid med teckenspråkstolkning,Gävle 13/12

11 dec 2018

 

Teckenspråkstolkning på Luciadagen!


/lucia.jpg

VAR:  Strömsbro kyrka i Gävle,

 

Adress: Hillevägen 2. Hitta hit vägbeskrivning

 

TID: Torsdag 13 december kl.18.30. 

 

OBS! Kom i god tid, så det finns platser för dig.

 

V Ä L K O M M E N ! 

 

 

Viktigt meddelande om informationsträff 28/11, Gävle

13 nov 2018

 

/info-traff-28-nov-2018.jpg

Ni är hjärtligt välkomna till GDL Julbord 2/12, Gävle

1 nov 2018

/gdl-julprogram-2-dec-2018.jpg

Ni är inbjudan till informationsmöte 6/12, Gävle

22 okt 2018

 

/brukarevent-horselhabiltering-tc-infomote-6-dec-2018.jpg

GLÖM INTE ATT ANMÄLA ER SENAST TORSDAG 15/11 TILL TOLKCENTRALEN om du/Ni kan komma och uppge era personuppgifter!

NI KAN HJÄLPA TILL ATT SPRIDA ELLER DELA INFO.MÖTE VIDARE TILL DÖVA, HÖRSELSKADADE, DÖVBLINDA, VUXENDÖVA OCH FÖRÄLDRAR MED DÖVA, HÖRSELSKADADE, DÖVBLINDA OCH CI BARNEN! 

 

ÄVEN HÖRANDE SOM ÄR TECKENSPRÅKIGA OCH ICKE TECKENSPRÅKIGA. 

 

TOLKCENTRALEN REGION GÄVLEBORG kontaktuppgifter:

Telefon:  026-15 51 94               Mobiltelefon: 070-845 51 94 (Inga beställningar via SMS)

Bildtelefon:  tolkcentralen.gavle@ectalk.se

Texttelefon: 026-10 22 44          Fax:  026-10 12 42

Mail:  tolkcentralen@regiongavleborg.se

Länken till Tolkcentralen Region Gävleborg för mer info och kontaktuppgifter:  

http://www.regiongavleborg.se/a-o/Lednings-och-verksamhetsstod/tolk-for-horselskadade-och-dova/

 

Det Nya Riket - Teckentolkad föreställning i Gävle, 13/10

4 okt 2018

 

DET NYA RIKET - TECKENTOLKAD FÖRESTÄLLNING

TID: Lördag 13 oktober kl 16.00

PLATS: Folkteatern Gävleborg, Norra Rådmansgatan 23 i Gävle.

Hitta hit : Se karta var Folkteatern Gävleborg ligger

VIKTIGT INFORMATION TILL ER SOM BEHÖVER TECKENSPRÅKTOLK TILL FÖRESTÄLLNINGEN,  BOKNING: Folkteatern Gävleborg vill så gärna veta om ni behöver teckenspråktolk. Då kan ni maila till biljett@folkteaterngavleborg.se och skriva i mailet om att du eller ni är i behov av teckentolk och hur många biljetter du vill boka.

BILJETTPRIS: 150 kr styck,Student/Pensionär/Ungdom (<26 år) 75 kr. 

Det tar cirka 2 tim och 20 min. inkl. paus.

Folkteatern Gävleborg webben för mer information på https://folkteaterngavleborg.se/program/det-nya-riket/Det Nya Riket är något ovanligt som en dokumentär dockteaterföreställning för vuxna. Föreställningen är ett samarbete mellan tre olika teatrar där Folkteatern Gävleborg är en och den har fått ideal strålande recensioner.


Dramatikern och skådespelaren Tove Olsson har öppet och i smyg haft sin mobiltelefon på REC under allt från privata samtal och intervjuer till medborgarmöten, terapisessioner och boxningsträningar. Av de inspelningarna har det blivit en dokumentär dockteaterpjäs som samlar ett brokigt persongalleri från geografiskt, socialt och ekonomiskt skilda delar av Sverige.

Genom sig själv och de som råkar hamna i hennes väg försöker pjäsens Tove att greppa en svårgreppbar samtid. Global handel, världspolitik och internationella konflikter får konsekvenser som märks direkt utanför dörren och det är upp till var och en att ta ställning, agera, rädda världen eller rädda sig själv.

Det Nya Riket är ett konstnärligt samarbete mellan Malmö Dockteater, Lumor och Folkteatern Gävleborg.

Lumor är en fri teatergrupp från Stockholm som under senare år profilerat sig som en av landets intressantaste producenter av nyskriven, samtida dramatik.

Malmö Dockteater är Sveriges första och enda dockteater som uteslutande vänder sig till en vuxenpublik. Teatern startades 2014 av mångfaldigt prisbelönte regissören Erik Holmström.

Förhandsreportage:

Folkteaterns skräddare fick sy små små dräkter när dockteatern drog in
/Svenska Dagbladet

“Erik Holmström har gett genren dockteater en ny innebörd. Från ett garage i Malmö skickar han sina pappfigurer över landet till olika scener och samarbeten.”
/Svenska Dagbladet

“Föreställningen beskrivs som ‘en komisk tragedi om samtiden och framtiden i Sverige och världen’. När Erik själv tänker på framtiden så är han pessimist och optimist, på samma gång.”
/Scenkonstguiden

 

Presscitat:

Idag firar vi världsteckenspråksdagen

10 sep 2018

 

/sv-handalfabet-demo.pngVi hedrar idag som är världsteckenspråksdagen som firas över hela världen. Orsaken är att en kongress den 10 september 1880 i Milano i Italien, där man beslutade att förbjuda teckenspråk som undervisningsspråk.  

 

Det leder till att många döva osv tvingade lär sig att tala och läsa läppar hela tiden och upplevde svårigheter och missförstånd situationer i talundervisningar utan teckenspråk i flera hundra år.

Teckenspråk är ett riktigt språk och sätt att kommunicera, som hjälper alla att bli förstådd. Även alla lär sig mycket snabbt lika bra i teckenspråksundervisning, som hörande som använder i talundervisning i världen!

Därför vill vi hedra och minnas dagen att behöva bli påmind att fira Värlsteckenspråketsdagen och tar man på det här sättet tillbaka datumet.

Vi vill också lyfta fram situtationen för många teckenspråkiga som håller tal i världen om rätten till teckenspråk.

Klicka på den bilden Svenska handalfabet för att lära er svenska handalfabet och mer information.

Riksdagen erkände och godkände tvåspråkiga är teckenspråk och svenska språk den 14 maj 1981 som är först i världen. 

 

Färgen turkos symboliserar döva och teckenspråk.

/i-alskar-teckensprak.jpg

Vi döva, hörselskadade, dövblinda, CI, teckenspråksintreserade osv och allmänheten osv som är icke teckenspråkiga osv vill visa vårt stöd för teckenspråk på Världsteckenspråksdagen genom att ha turkos på oss alla!

 

 

 

 

Höstmöte & surströmmingsfest 6/10, Hudiksvall

3 sep 2018

 

/hostmote-surstrromning-okt-2018.png

Kan du förstå mig? - Om livet, frågorna och sorgen 26/8, Gävle. Föreläsningen teckenspråkstolkas!

15 aug 2018

 

/forelasning-lars-bjorklund-26-aug-2018-med-teckensprakstolkas.jpg

Tackhälsningen från IngaLill

24 jul 2018


Gävleborgs Dövas Länsförening (GDL) skickade en vackert blombukett till IngaLill Blomström för att gratta på 85 årsdagen!

 

IngaLill tecknar på teckenspråk och pratar samtidigt i kort videoklippet.
Hon tackar så mycket för så mycket fina blommor på 85 årsdagen!

 

← Äldre inlägg