Om döva, teckenspråk, tillgänglighet, information och länkar

 

 

Leta efter teckenspråkssymbol = teckensprakssymbol.jpg/tspsymbol-vit-webb.jpg , T eller teckenspråk på webbsidor. Där du kan se på videofilmer på teckenspråk på webbssidor. Tänk på att en del webbsidor finns inte teckenspråk.

Ni kan kllicka på blå länkar för att få komma fram webbsidor.

 

Om döva:

 

Teckenspråkig döva 

Döv - inte dövstum

Dövas dag

Dövas historia

Dövkultur

Dövmedvetande

En tillgänglig värld

Frågor och svar

Wikipedia om dövhet  Mycket information om olika saker om döva, teckenspråk, historia, skolor osv. 

Veta mer om döva?


Om teckenspråk:

 

Svenskt teckenspråk

Babytecken

Svenska handalfabet

Svenskt teckenspråkslexion

Språklagen ( Lagar och konventioner )

Svenskt teckenspråk och TSS  

Teckenspråkssymbol

Teckenspråk

Teckenspråk i världen

Teckenspråkets dag

Tvåspråkighet

Barn behöver teckenspråk

Barn med CI behöver lära sig teckenspråk

Därför tvåspråkighet

Vardagstecken att kunna lite

Var lär man sig teckenspråk?

Frågor och svar

Vad är teckenspråk?

Teckenspråketsdag firar den 14 maj i Sverige varje år.

The World Day of Sign Languages finns på Facebook  och Världsteckenspråksdagen firar den 10 september varje år i världen.

Svenskt teckenspråkslexikon 

Sjukvård/Medisigns 

Ritade tecken webben

Händernas värld Händernas värld är ett digitalt läromedel och nybörjarmaterial i teckenspråk som anpassar för alla elevergrupper upp till pensionärer som vill lära sig teckenspråk. Du bestämmer själv tempo på teckenaktören, samt hur mycket stöd som ska finnas i form av tal, text och illustrerade bilder. 

Fram till 1 september kan du prova och använda Händernas värld gratis.

 

Folkhögskolor:

 

Västanviks folkhögskola - enda unik teckenspråkig studiemiljö i Leksand

 • För döva, hörselskadade, dövblinda, CI som vill läsa olika korta och långa kurser på teckenspråk.
 • STI/TFI för döva/hörselskadade invandrare.
 • Teckenspråksutbildning för föräldrar som har döva, dövblinda, hörselskadade och CI barn.
 • Teckenspråkskurser för hörselskadade, vuxnadöva, syn/hörselskadade, anhöriga och hörande.
 • Teckenspråks- och dövtolkutbildning.

Mogård folkhögskola 

 

Teckenspråkskurser:

 

Västanviks folkhögskola i Leksand för teckenspråksutbildning för föräldrar.

TUFF Teckenspråksutbildning för föräldrar som har döva, dövblinda, hörselskadade och CI barn.

Kostnad: Du har fri undervisning och logi på skolan samt fri barntillsyn. Du betalar endast för maten (800 kr). Skolan serverar frukost, lunch, middag samt frukt/kaffe för- och eftermiddag.

Västanviks folkhögskola för teckenspråkskurser.

 • Teckenspråk A - Nybörjarkurs för dig som aldrig varit i kontakt med teckenspråket.
 • Teckenspråk B - Er som kan handalfabet och har ett begränsat teckenförråd.
 • Teckenspråk C - Passar dig som har ett teckenförråd, men behöver flera tecken, grammatik och träning i avläsning.
 • Teckenspråk D - Du kan föra en konversation, men behöver djupare kunskaper i grammatik och avläsning.
 • Teckenspråk E - Repetition från Teckenspråk D, kommunikationsövningar, videoavläsning, videoinspelning. fördjupning munrörelser, polysyntetiska tecken, Dövrealia och egen produktion.
 • Repetition från Teckenspråk E, videoavläsning, videoinspelning, debatt, faktaberättelser, tempoträning, forts Dövrealia och egen produktion.

Västanviks folkhögskola för teckenspråkurser för hörselskadade och vuxendöva. Även anhöriga.

Allt fler hörselskadade väljer teckenspråk när tekniken inte räcker till eller huvudvärken satt stopp för delaktighet. På Västanvik får du i en lugn teckenspråkig miljö de bästa förutsättningarna att komma in i och vidare i detta vackra språk.

Kurserna vänder sig till dig som är vuxendöv eller hörselskadad och är i behov av teckenspråk eller TSS för din kommunikation. Även du som är syn/hörselskadad är välkommen till kursen. Anhöriga kan också söka samma kurs.

Västanviks folkhögskola för teckenspråkslinje med olika inriktningar för hörselskadade och hörande.

Hörselskadade och hörande som vill lära sig teckenspråk genom att studera i skolans teckenspråkiga miljö.

Folkhögskola.n.nu Teckenspråkskurser på folkhögskola för dig som vill lära dig teckenspråk. Här hittar du alla kurser inom teckenspråk på folkhögskola.

ABF WES!GN för hela Sverige, Stockholm, V.Götaland, Örebro, på teckenspråkurser.

Studieförbund Vuxenskolan (SV) Gävleborg. För hela länet. Hörande som vill lära sig på teckenspråkskurser.

Skriv teckenspråk i sök rutan så det kommer fram flera teckenspråkskurser inom länet. Det kan hända att teckenspråkskurser kommer i höst. Tidigare fanns teckenspråkskurser i våras.

 

Teckenspråkstolkutbildningar:

 

Västanviks folkhögskola            

teckenspråks- och dövblindtolkutbildning

Södertorns folkhögskola        

teckenspråk/tolk

Strömbäcks folkhögskola      

teckenspråks- & dövblindtolk

Härnösands folkhögskola      

utbildning till teckenspråks tolk

Nordiska folkhögskolan               

teckenspråks- och dövblindtolklinjen

Önnestads folkhögskola               

teckenspråks/dövblindtolkutbildningen 1-4 år

blitolk.nu                         

Din guide till tolkutbildning på folkhögskola och studieförbund. Det handlar om att utbilda sig till Teckenspråks- och dövblindtolk, skrivtolk eller kontaktolk. Läs mer här för mer information.

 

Tolkcentralerna i Sverige:

 

Tolkcentralerna i Sverige 

Landstinget Tolkcentral Gävleborg för döva, dövblinda, hörselskadade, talskadade, vuxndöva och hörande

Vi på tolkcentralen erbjuder kostnadsfritt tolk till dig som är hörselskadad, barndomsdöv, dövblind, vuxendöv eller hörande. Vi jobbar med att göra det möjligt med kommunikation – i alla situationer där du tycker att du behöver tolk. Det kan till exempel vara vid föreläsningar, arbetsplatsträffar, läkarbesök, fester, försäkringskassan, studiecirklar, bröllop, dop, begravning med mera.

Teckenspråkstolkar - Tolkar till barndomsdöva och hörselskadade med teckenspråk som modersmål.

Vuxendövtolkar - Tolkar till hörselskadade och vuxendöva med svenska som modersmål.

Samordnare – Tar emot tolkbeställningar och ordnar tolkar. 

Tolkcentralen Gävleborg brukar anlita oftast frilansar utbildade teckenspråks- och dövblinda tolkar inom länet och utanför länet. Så de har upphandlade med flera tolkföretag att kunna anlita frilansar.

Eftersom de har bara en enda heltid anställd teckenspråks- och dövblind tolk. Så det är helt omöjligt att ha bara enda tolken till flera tolkuppdrag och akutuppdrag. Även krockar med flera ställen vid samma tid och plats inom länet osv fungerar inte alls.

 

Teckenspråks- och dövblindtolkar företag: 

 

AB Stockholmstolkarna

T.s.p AB

Jtolkforall AB

Avanti teckenspråkstolk AB

Åsa Lagergren tolk AB

Tolkbyrån i Uppland AB

Lisa Skantze Tolkservice AB

LW Tolkservice AB

AB Öresundstolkarna

Kristinelunds tolkservice

Lyxella teckenspråkstolkning

Neriketolkarna AB

Rohdell & Schultz Tolk & Språkkonsult HB

Tecken & Tolk 

Westmanna tolk och teckenspråk AB

Det finns flera tolkföretag med webbsidor och utan också.

 

Högskolor:

 

Läs mer SODAwebb Södertörns högskola om en teckenspråkstolk tolkar åt en studerande

 

Iris Hadar: 

 

Yrkesintroduktion för döva i Stockholm, Örebro och Göteborg.

Iris Hadar har ett väl utvecklat samarbete med Arbetsförmedlingen som sträcker sig långt tillbaka i tiden. I över tjugofem år har vi levererat tjänster som underlättat för människor - ofta med någon funktionsnedsättning - att komma ut i arbete och studier.

Iris Hadar  på teckenspråk för mer information.

 

Bildtelefoni.net och texttelefoni.se tjänsten är en tekniska hjälpmedel som förmedlar båda teckenspråk, texten till tal i bildtelefon eller texttelefon för båda döva, dövblinda, hörselskadade m.fl. och hörande :

 

Texttelefoni.se 

Texttelefoni är en tjänst som har funnits i många år och som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Det är en tjänst som ökar möjligheten för barndomsdöva, vuxendöva, dövblinda, hörselskadade eller talskadade personer att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon.

Texttelefoni är en kostnadsfri tjänst. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess.

Tjänsten är alltid öppen - dygnet runt och året om!

Bildtelefoni.net

Vi förmedlar bildtelefonsamtal så att teckenspråkiga och icke teckenspråkiga kan samtala. Alla dagar: 06:00 - 24:00.

All personal i tjänsten lyder under Hälso & Sjukvårdslagens riktlinjer för sekretess samt telelagens föreskrifter för sekretess. Bildtelefoni.net är en samhällstjänst. Det kostar er inget att använda tolk via tjänsten.

 

Tekniska hjälpmedel:

 

T-Meeting

Döva, dövblinda, hörselskadade, CI, m.fl använder bildtelefoner som heter TM 9000, TM-Touch,TM-sense, mobil Iphone och Samsung (som har andorid) osv. Bild- och texttelefonprogram som kan använda i TM 9000, TM-touch osv.

Myndigheter, företag eller hörande som vill köpa såna går bra också. 

Omnitor

Döva, dövblinda, hörselskadade, CI, m.fl använder bildtelefoner som heter Allan eC, eCtouch, eCpad, mobil Samsung (Andorid) osv. Bild- och texttelefonprogram som kan använda i Allan eC, eCtouch, eCpad, mobil Samsung osv..

Myndigheter, företag eller hörande som vill köpa såna går bra också. 

myMMX

myMMX video är ett bild- och texttelefonprogram som kan användas i vanliga PC datorer, pekskärmsdatorer och i Android-mobiltelefoner och surfplattor. Med myMMX video är du alltid nåbar eftersom du kan vara inloggad på både din dator eller mobil samtidigt och svara där det bäst passar dig!

Myndigheter, företag eller hörande som vill köpa såna går bra också. 

Gewa AB

Döva, dövblinda, hörselskadade, vuxendöva, talskadade använder texttelefoner som heter Bästis kompis, Polycom osv.

Myndigheter, företag eller hörande som vill köpa såna går bra också. 

Abilia

Texttelefon och hjälpmedel produkter.

Bellman & symfoni

Hjälpmedel produkter tex Varseblivisningar, väckklockor och brandvarnare , babyvakt

Tekniska Hörselvården i Gävle och Tekniska Hörselvården i Hudiksvall

Här hjälper vi dig med bland annat arbetsplatsanpassning för hörselskadade samt installation av hörselhjälpmedel i hemmet.

Vi kan också hjälpa til med akustiksmätning i skolsalar och andra offentliga lokaler samt råd för akustiksanering, anpassning och installation av skolhjälpmedel och information till skolans personal och reparation och justering av hörapparater samt tillverkning och justering av hörselgångsinsatser.

Hörselhabilitering i Gävle

Hörselhabiliterings uppdrag är att ge habiliterande och rehabiliterande insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen till personer i alla åldrar i Gävleborgs län med olika grad av hörselnedsättning, personer som har tinnitus och/eller är ljudöverkänsliga. Vi ger också insatser till personer med dövblindhet (en allvarlig grad av kombinationen syn och hörselnedsättning). Detta sker i samverkan med Syncentral och Kom-X i ett dövblindnätverk och när det gäller barnen sker samverkan med Resurscenter dövblind.

Hörcentralen i Gävle och Sandviken

Har mottagning vid sjukhusen i Gävle och Sandviken. Vi arbetar med diagnostik och utprovning av hörapparater och tekniska hjälpmedel samt habilitering och rehabilitering av vuxna och barn.

Hörcentralen i Hudiksvall och Bollnäs

Vid hörcentralerna sker utprovning av hörhjälpmedel och utredning av hörselnedsättningar. Tinnitusbehandling och utredning är också en stor del av verksamheten. Från hörcentralen sker också hörselundesökning av alla nyfödda i Hälsingland. Även en ototekniker finns knuten till hörcentralen.

Texttelefon och bildtelefon

Hörselhabiliteringen ansvarar för att förskriva texttelefon, bildtelefon och fax till dig som är gravt hörselskadad och barndomsdöv för att kunna kommunicera med omgivningen. Du som är intresserad av texttelefon och bildtelefon, kan ta kontakt med hörselhabiliteringen så kan vi visa vilka texttelefoner och bildtelefoner vi har. Vi träffas och pratar om vilket hjälpmedel som kan passa dig. Vi gör hembesök för att installera texttelefonen och bildtelefonen, samt visar dig hur texttelefon och bildtelefonen fungerar.

Nätverk för personer med dövblindhet i Gävle

När en person har en allvarlig kombination av synnedsättning och hörselnedsättning räknas det som ett särskilt funktionshinder, dövblindhet.

Eftersom synen och hörseln samspelar när det gäller förmågan att uppfatta tal blir funktionsnedsättningen påtaglig. Framförallt påverkas det sociala samspelet med andra människor men också förmågan att orientera sig och förflytta sig i olika miljöer. Möjligheten att ta del av information påverkas också.

Landstinget Tolkcentral Gävleborg för döva, dövblinda, hörselskadade, talskadade, vuxndöva och hörande

Vi på tolkcentralen erbjuder kostnadsfritt tolk till dig som är hörselskadad, barndomsdöv, dövblind, vuxendöv eller hörande. Vi jobbar med att göra det möjligt med kommunikation – i alla situationer där du tycker att du behöver tolk. Det kan till exempel vara vid föreläsningar, arbetsplatsträffar, läkarbesök, fester, försäkringskassan, studiecirklar, bröllop, dop, begravning med mera.

På tolkcentralen arbetar

Teckenspråkstolkar - Tolkar till barndomsdöva och hörselskadade med teckenspråk som modersmål.

Vuxendövtolkar - Tolkar till hörselskadade och vuxendöva med svenska som modersmål.

Samordnare – Tar emot tolkbeställningar och ordnar tolkar. 

 

Arbetsförmedlingen:

 

Om teckenspråkig service på Arbetsförmedlingen 

Har du en funktionsnedsättning? Hjälpmedel ? Arbete? Starta eget? Teckenspråkstolk? osv

Dövkonsulenter på Arbetsförmedlingen 

Exempel på vad våra specialister och specialfunktioner kan bidra med

Teckenspråk framgångsrecept för Arbetsförmedlingen i Örebro på Nyhetstecken webben     

Arbetsförmedlingen för hörselskadade, döva och synskadade i Uppsala att hitta nya möjligheter till yrkesplanering och personlig utveckling i arbetslivet.   

Arbetsförmedlingen för hörselskadade, döva och synskadade i Uppsala arbetar för personer med hörselskador i åtta län: Dalarna, Gotland, Gävleborg, Kalmar, Uppsala, Västmanland, Värmland och Örebro län.

Om den hörselskadade även är synskadad består ansvarsområdet av femton län, för döva och dövblinda har man ett rikstäckande ansvar och för synskadade ansvarar man i tre län.

Förmedlingen fungerar som konsulter åt andra arbetsförmedlingar. Får någon ett ärende som man inte hittar en lösning på, så ska man via utredningar hitta ett arbete som passar individen beroende på vilket funktionshinder denna har.

Man arbetar med att hjälpa arbetssökande att hitta ett passande arbete; att hjälpa arbetande med jobb där t.ex. arbetsrutinerna ändrats, att hitta lösningar så att de kan fortsätta på sin arbetsplats samt hjälper arbetsgivare att hitta passande hjälpmedel som underlättar för den syn- eller hörselskadade på arbetsplatsen.          

 

Studiecirklar:

 

ABF WES!GN för hela Sverige, Stockholm, V.Götaland, Örebro, på teckenspråk.

ABF Gästrikebygden för Gävle på teckenspråk.   

Det saknas rubriken teckenspråk vid Byt län, talande webb, Logga in, Webbkarta på startsidan.

ABF Gävleborg för hela länet. EJ teckenspråk.

Det saknas rubriken teckenspråk vid Byt län, talande webb, Logga in, Webbkarta på startsidan. Ej teckenspråk.

ABF Gävleborg och ABF Gästrikebygden webbsidor borde ha redan anslutit till ABF WeS!gn webben på teckenspråk.

GDL får ta reda på varför de inte gjorde på ABF Gävleborg och ABF Gästrikebygden mötet i höst.

Studieförbund Vuxenskolan (SV) Gävleborg. För hela länet. EJ teckenspråk.

En av 2 teckenspråkiga cirkelledarna påpekade SV om teckenspråk webben. Enligt SV finns inga budget och resurser. Det får vänta till nästa år 2015.

 

Här kan ni ladda ner på smarta appar (smarta mobiltelefoner) för att lära er teckenspråk:

 

Svenskt teckenspråkslexikon finns nu på App Store för Iphone, Ipad och iPod touch. 

Svenskt teckenspråkslexikon  finns nu på Play butik och Google play för android.

Medisigns finns nu på App Store för Iphone

Teckenlex Free finns nu på App Store

Ritade Tecken finns nu på App Store Ritade tecken

 

Tidning:

 

Dövas tidning

 

Arbetmarknad:

 

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för teckenspråkiga döva

Dövas plats i arbetslivet

Kritik mot Arbetsförmedlingens annonskampanj 

Tvångsregistrering av döva är strukturell diskriminering

Frågor och synpunkter från teckenspråkiga arbetssökande och de med anställning

 

Länkar:

 

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)  SDR:s vision:

 • Svenskt teckenspråk är ett av Sveriges språk. Det ger oss full tillgänglighet till samhällets service; teckenspråkig barn-, social- och äldreomsorg, skola och arbetsliv, information, kultur och föreningsliv.
 • I Sverige ingår döva och hörselskadade som en naturlig del av samhället.
 • Döva barn har rätt till teckenspråk enligt lag. Skolans språkmiljö bidrar till en tvåspråkig utveckling.
 • Vi döva har rätt till tolk när vi behöver det.
 • Vi lever i full delaktighet i samhällets olika nivåer, på våra egna villkor, med vårt eget språk - teckenspråk.

Språkrådet 

Språkrådets rapport om teckenspråkiga tillgänglighet hos svenska myndigheter Tema modersmål, Möteplats för modersmål i förskolor och skolor.

Institutet för språk och folkminnen Ny webben för levande språk och traditioner. Tidigare hade Institutet för språk och folkminnen två webbplatser: sofi.se och språkrådet.se. Nu samlar vi allt på en plats och presenterar informationen under våra två huvudområden: språk och folkminnen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett olika funktionshinder ska få för sin utbildning. Där finns specialskolor för döva, gravt hörselskadade i Sverige.

DHB  Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn.

FSDB Föreningen Sveriges Dövblinda.

Dövföreningar med webbsidor i Sverige Ni kan kolla dövföreningars webbsidor.

Dövföreningars kontaktinformation   Kolla kontaktuppgifter innan ni kontaktar dom där ni bor.

Forskningskonferensen i repris på UR Play

-Den döva hjärnans hemlighet: Är det skillnad mellan dövas och hörandes hjärnor?

-Den döva hjärnans hemlighet: Fördel döv

-Den döva hjärnans hemlighet: Ung med implantat

-Den döva hjärnans hemlighet: Diskussion om inlärning och undervisning

KOLLA UR Samtiden videoklippar om detta på teckenspråk och tal

Barn med Cochleaimplantat bör lära sig teckenspråk

Barn med Cochlea Implantat behöver teckenspråk - också!

CI-Föreningen Stockholms län HRF Hörselskadades Riksförbund

 

Behöver ni hjälp med att översätta från texten till teckenspråk till webbsidor och annat?

 

SDR TECKEN AB Vi kan ge råd och hjälpa till myndigheter, landstinget, privatpersoner osv om att översätta från texten till teckenspråk och hur man lämpligast lägger in teckenspråksfilmer på webbsidor. Myndigheter, landstinget, privatpersoner osv kan vända sig till SDR Tecken AB och anlita dom för detta.

NING AB Ökade tillgänglighet för personer med teckenspråk som teckenspråk. Vi arbetar med teckenspråk. Vi översätter hemsidor, arbetar som tolk, föreläser och erbjuder konsulation.

DRAMASKI AB  Vi på Dramaski vill erbjuda er en bred och spännande variation på tjänster – där vi lägger tonvikten på det personliga. Vi genomför både egna produktioner eller hyr ut personal till era projekt. Här är några exempel på tjänster vi erbjuder: Drama, Information, Genomföra projekt, Grafisk design och kommunikation, Logotyp, Animation, Översättning, Teckenspråkskurser.

DÖVIANA  De erbjuder Språk och kommunikation, Korrektur, Översättning, Tolk, Utbildning, Tillgänglighet, Projektledning och kompetens.

TECKENBRO Teckenspåksöversättningar, teckenspråkskurser, läromedelsanpassningar, inspelningar och projektledning – allt detta finner ni hos oss – och mer därtill! Vi åtar oss många olika typer av uppdrag och kan skapa skräddarsydda lösningar för dig, ditt företag eller din organisation.

TECKENSPRÅKSFILMER PÅ WEBBSIDOR Broschyren har tagits fram för att göra det enklare för dig som ska göra webbsidor tillgängliga på teckenspråk och ska upphandla översättningstjänster.

SDR genomförde 2011 projektet "Kvalitetssäkring av teckenspråksfilmer". Syftet med projektet var att tydliggöra vad som krävs för att webbsidor på svenskt teckenspråk ska fylla sin funktion, med hög användbarhet och tillgänglighet. Kriterierna fick vi fram genom en studie av användarnas önskemål och hur de använder teckenspråksfilmer på webbsidor.

 

Tisdagsaktionen i svart protest:

 

Tisdagsaktionen i svart protest på måndag mot förslag till ny diskrimineringslag

Bristande tillgänglighet ska bli en ny form av diskrimineringsgrund i lagen. Med alltför många undantag legitimerar lagförslaget diskriminering. FN har kritiserat lagförslaget. Sverige måste ta det på stort allvar. Undantagen måste bort! Bara så får vi ett samhälle där alla kan vara delaktiga.

 

Mänskliga rättigheter arbete:

 

Tillgänglighet: 

 

Tillgänlighet genom teckenspråk webben på teckenspråk och texten.

Information om Tillgänglighet genom teckenspråk Här kan Du bekanta dig med artiklarna i FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och lagtexten i Språklagen på teckenspråk och texten.

Tillgänglighet genom teckenspråk om flera exemplar på sann händelser i Sverige.

FN-konvention Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på teckenspråk och texten.

Agenda 50 med flera rubikar som ni kan välja och klicka på.

Språklagen teckenspråk sedan 1 juli 2009.

SDR Tecken AB De kan ge råd och hjälpa till myndigheter, landstinget, privatpersoner osv om att översätta från texten till teckenspråk och hur man lämpligast lägger in teckenspråksfilmer på webbsidor. Myndigheter, landstinget, privatpersoner osv kan vända sig till SDR Tecken AB och anlita dom för detta.

Du som är teckenspråkig döv eller hörselskadad, har du någon kort text som du vill ha tillgänglig på teckenspråk.Det kan gälla privata brev, tidningsartiklar, recept, brev från myndigheter.

Tillgänglighet genom teckenspråk Vad är det?

Tillgänglighet genom teckenspråk Webbsidan ses som ett verktyg för Dig, dina anhöriga och andra som vill ha ökad kunskap om FN-konventionen och språklagen. Din dövförening kan med stöd av verktygen driva intressepolitiska frågor och aktiviteter på kommun-, landstings- och regionnivå.

Här kan Du bekanta dig med artiklarna i FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktions-nedsättning och lagtexten i Språklagen. Filmer är hämtade ur verkligheten. Därefter följer beskrivningar på om man brutit mot konventionens eller språklagens skrivningar, och vilka lösningar som finns för att undanröja hindren. Tips och stöd till att göra anmälan eller överklagan kan Du även få här.

SOS Alarm Teckenspråk via bildtelefon upphörde den 30 april 2012. Men det kom tillbaka under höst 2013.

SOS Alarm om SMS. Tjänsten är bara öppen för döva, tal- och hörselskadade och det krävs att man registrerar sig först i förväg innan SMS 112 kan användas. Om man har ej registerat sig, då går det inte att skicka sms.

Pga tidigare hörande busade skickade falsk larm sms till SOS ALARM. Därför tvingade SOS Alarm stänga av för att undvika det. Tråkigt att hörande inte förstår det och ställde det till problemet för döva, hörselskadade m.fl. 

Teckenspråksfilmer på webbsidor Broschyren har tagits fram för att göra det enklare för dig som ska göra webbsidor tillgängliga på teckenspråk och ska upphandla översättningstjänster.

SDR genomförde 2011 projektet "Kvalitetssäkring av teckenspråksfilmer". Syftet med projektet var att tydliggöra vad som krävs för att webbsidor på svenskt teckenspråk ska fylla sin funktion, med hög användbarhet och tillgänglighet. Kriterierna fick vi fram genom en studie av användarnas önskemål och hur de använder teckenspråksfilmer på webbsidor.

 

Gävle Kommun webben:

 

Förskola Vallmon i Gävle är en spec.avd för döva och hörselskadade barn.

Stenebergskolan, Brynäs i Gävle för hörselskadade och CI barn.

Dagscenter i Sätra, Gävle för dövblinda.

Skatten Gruppbostad i Brynäs, Gävle för döva utvecklingsstörda boende. 

Gävle Kommun webben erbjuder ENDA teckenspråkfilm bara kort om värdighetsgaranti!
Många båda döva osv och hörande hittar inte det för den gömmer sig. Man måste skriva teckenspråk i sökrutan. Det saknas teckenspråk rubriken på första startsidan.

Konstigt att Gävle kommun valde att följa INTE det och inte uppfylla krav och behov allt som gäller döva och teckenspråk osv t.ex barn, ungdomar, äldre, vård, vårdomsorg, social, samhällsinformation, myndigheter, teckenspråkstolkar i vardags och fritiden osv. Okunskap, och bristfälliga. INTE OKEJ!

OBS! Två GDL styrelsen och en adjunkt har haft möte med Gävle kommun den 28 maj 2014 på Stadshuset för att träffa tillgänglighetssamordnaren Sören Norman, Marknads- och informationschef Johan Adolfsson och kundtjänstschef Anneli Nilsson om Gävle kommun webben och annat.

Läs mer mötet med Gävle kommun.

OBS! Ni kan se också rubriken Tillgänglighet här på sidan eller klicka direkt länkar:

 

Sandviken kommun webben:

 

Sandvikens kommun Sandvikens kommunen webbsidan är enda i hela länet på teckenspråk.

De kom ut på webben på teckenspråk först långt tid före Gävle kommun och Landstinget Gävleborg webben. 

Landstinget Gävleborg webben:

 

Tolkcentralen Gävleborg  Döva, dövblinda, hörselskadade, vuxendöva och hörande kan beställa kostnadsfritt teckenspråkstolkar eller skrivtolkar till exempel arbetsplatsträffar, föreläsningar, möte, studiecirklar, fritidensaktiviterna osv.

OBS! teckenspråksöversättningen är inlagd först på www.lg.se (Landstingets Gävleborg webben) den 26 januari 2014.

Gävleborgs Dövas Länsförening (GDL) kämpade för att få till det under lång tid. Därför GDL tog hjälp från Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) för att få ha möte med Landstingets Gävleborgs- och tolkcentralen Gävleborgs chefer.

Landstinget håller på att översätta från texten till teckenspråk.

 

Tolk:

 

Anmäl utebliven tolk  

Rapport om tolktjänsten

 

Var kan du anmäla dig och klaga eller överklaga om ni fick nej-svar, missnöjd, orättvist behandlad, otillgänglighet vid t.ex tolkbrist, fritiden, arbetsplatsen, sjukvården, myndigheter?

Så kontakta:

 

Patientnämnden Gävleborg

Diskrimeringsbyrån Uppsala (DU)

Socialstyrelsen    teckenspråk och texten.

JO anmälan  Klaga hos JO (Justitieombudsmannen)

Diskriminerad? Riskerar du att diskriminera? DO anmälan. 

DO= Diskrimineringsombudmannen på teckenspråk och texten.

Sveriges Antidiskrimeringsbyråer. Läs mer info om detta. Leta efter stad där ni bor eller bor nära.

 

Skolor för döva, hörselskadade, CI i Sverige:

 

Vilka skolor för döva finns det i Sverige? 

 

Social service omsorg:

 

Sanningskommission är inte längre aktiv

Psykiatriska mottagningar för döva 

Rättspsykiatrisk vård för teckenspråkiga

Teckenspråkiga äldre döva

Information om C- uppsats, 15 p. Av Erdem Akan  Socionomprogrammet – Inriktningen mot äldre och funktionshindrade. Där kan ni hämta PDF filen för att läsa.

Valfrihet och värdighet saknas hos äldre döva! Där kan ni hämta PDF filen för att läsa.