Urklippt artiklar

 

Missar ni artiklar och media? Ni kan gärna titta på många artiklar och nyhetstecken:  OBS! 
Det står i artikeln om att divisionchefen Roger O Nilsson Tolkcentralen och Landstinget samarbetar bara med HRF (Hörselskadades Riksförbund). Det stämmer inte alls!

GDL var med och kämpade att lyfta fram viktiga teckenspråksrätttigheter, tillgänglighetsfrågor och mänskliga rättigheter om teckenspråk under lång tid!

Divisionchefen Roger O Nilsson skulle ha kunnat sagt om Gävleborgs Dövas Länsförening (GDL) och teckenspråksöversättning. Inte teckentolkas.

SANNINGEN SKA TA FRAM:
GDL representanter och klienter som tog upp kampen flera gånger om teckenspråksrättigheter,  tillgänglighetsfrågor och mänskliga rättigheter om teckenspråk samt påverkade det i enskilda möten och brukarrådetsmöte under lång tid.

Det vill säga också att lägga teckenspråksfilmer in på tolkcentralens- och Landstingets webben på www.lg.se.

Tolkcentralens och Landstingets chefer samt divisionschefen lyssnade inte på dövas behov, förstod inte behov och allt och visade inte intresse om teckenspråksrättigheter, tillgänglighetsfrågor och mänskliga rättigheter om teckenspråk.

Bra att GDL utan klienter och HRF finns med i första uppföljningsmötet hjälper och stöttar varandra och samarbetar med tolkcentralen o chefer. Det var egentligen bara för klienter med stöd från GDL, SDR och DU. Det var inte för brukarrådets möte eller brukarorganisation.

Därför klienter tog hjälp från Diskrimeringsbyrån Uppsala (DU) för de lyssnade inte, förstod inte behov osv och det hände inget under lång tid. Så DU kontaktade Tolkcentralen och Landstinget i höstas för att få skriftligt svar.

Tolkcentralens chefen och Länshandikappskonsulenten kallade GDL representanter till informationsmötet den 5 december 2013 för att diskutera om Tolkcentralen och Landstingets webben på teckenspråk utan klienter.

DU kallade Landstingets divisionchef Roger O Nilsson, avdelningschef, Tolkcentralens chef och Länshandikappskonsulent med GDL utan klienter, SDR om tillgänglighetsfrågor den torsdagen 30/1 på mötet. Tolkcentralen och Landstinget kallade HRF till mötet ändå utan DU:s och klienters samtycken.

Tolkcentralens och Landstingets sidan vägrade gå med på att klienter deltar i mötet trots de fick information i god tid sedan hösten 2013 och våren 2014 av DU. Så Tolkcentralens och Landstingets sidan ändrade om allt och krånglade till det hela i sista minuten, så att klienter fick inte vara med i mötet.

Klienter bestämde sig att ge dom en chans att alla började i första uppföljningsmötet den 30/1 2014 utan klienter. I början var tanken att göra en JO-anmälan pga Tolkcentralen och Landstingets sidan pga deras agerande och beetende var oacceptabelt och annat.

Då hade Landstingets sidan inte informerat GDL om att de lade ut på arbetarbladet den onsdagen 29/1. Därför begärde GDL om rättelsen.

Vi väntar fortfarande på svar från Landstingets sidan om en ny tid till andra uppföljningsmötet med KLIENTER i fortsättningen.

Läs gärna länkar Nu teckentolkas Landstingets sajt den 29/1 och Rättelsen  den 26/2 Arbetarbladet.

 

Publicerade 2014-07-03  Arbetarbladet  Döva vill varna för insamling 

Publicerade 2014-07-03  Mitt Gävle        Här behövs inga ord och Med händernas språk

Publicerade 2014-07-02  Gefle Dagblad "Dövstumma" tillbaka i Gävle 

Publicerade 2014-04-25  Nyhetstecken  FN: Sverige dåliga på rättigheter för funktionsnedsatta

Publicerade 2014-04-25  Arbetarbladet  FN-kommitté kritiserar Sverige

Publicerade 2014-04-25  Gefle Dagblad  Gemenskap på menyn

Publicerade 2014-02-26  Arbetarbladet  Rättelsen

Publicerade 2014-01-29  Arbetarbladet  Nu teckentolkas Landstingets sajt

Publicerade 2013-12-15  Gefle Dagblad  Teknik inte lösning på allt för döva

Publicerade 2013-11-08  Gefle Dagblad  Deaf Power! -Teater

Publicerade 2013-11-07 och uppdaterade 11-08  Arbetarbladet De dövas egen historia - teater

Publicerade 2013-11-07  Arbetarbladet  Teckenspråksteater i Gävle - Teater

Publicerade 2013-09-10  Arbetarbladet  Lars kan tyda tecken  

Publicerade 2013-08-22  Gefle Dagblad  Språkförbistring förödande för hörselskadade

Publicerade 2013-08-19  Gefle Dagblad  Sofie vill inspirera andra kroniskt sjuka

Publicerade 2013-07-08  Gefle Dagblad  Meritpoäng möjligt för teckenspråk

Publicerade 2013-07-03  SDR:s Tillgänglighet genom teckenspråk Facebook 

Den 18 juni träffade jag (Åsa H) och Liselotte B Socialstyrelsens enhetschef för regler och tillstånd (heter f.n behörighet) Ulla Clevnert och från avdelningen för kunskapsstyrning Ulla Essén för att diskutera SDRs arbete att implementera språklagen i föreskrifter som omfattas av SoL, LSS och HSL.

Vi (SDR) berättade om gruppboendet i Gävle som anmäldes till Socialstyrelsen för vanvård pga brist på teckenspråkig personal. Utredningen avslutades med ringa åtgärder och man kunde inte konstatera att det förelåg vanvård...

Publicerade 2013-06-28  Gefle Dagblad  Ingen upprättelse för anställd

Publicerade 2013-06-28  Arbetarbladet  Nedlagd undersökning om avskedad döv vårdare

Publicerade 2013-06-24  Gefle Dagblad  Särskilt stöd för asylsökande med hörselskadade

Publicerade 2013-06-10  Gefle Dagblad  Teckenspråk vanligare i tv-rutan

Publicerade 2012-02-10  Språkrådet       Gruppboende i Gävle får inte använda teckenspråket

Publicerade 2013-02-21  Gefle Dagblad  Utredning glömde teckenspråk.

Publicerade 2013-08-31  Gefle Dagblad  Personalen får godkänt – men inte lokalerna

Publicerade 2012-05-25  Arbetarbladet  Kritiserade boende för döva - avskedades

Publicerade 2012-05-25  Arbetarbladet  Jag har samma behov som ni hörande

Publicerade 2012-05-24  Arbetarbladet  Chefer missaktar den som anmäler missförhållanden

Publicerade 2012-05-23  Nyhetstecken   Kritik mot boende för döva

Publicerade 2012-05-16  Arbetarbladet  Avskedades efter JO-anmälan om språkliga missförhållanden

Publicerade 2012-05-15  Nyhetstecken  Anställd på boende för döva tvingas säga upp sig

Publicerade 2012-05-15  Arbetarbladet  Krönika: Att anmäla kräver en hel del mod

Publicerade 2012-05-15  Arbetarbladet  Sveriges Dövas Riksförbund: ”Det är diskriminering

Publicerade 2012-05-15  Arbetarbladet  Är dövhet ett hinder för jobb på gruppbostad?

Publicerade 2012-05-15  Arbetarbladet  Gävle kommun kommenterar inte avskedet av ”Maria"

Publicerade 2012-05-15  Arbetarbladet  Anmälde kommunen - avskedades

Publicerade 2012-05-05  Dövas Tidning  Kritiserade boende för döva - avskedades 

Publicerade 2012-03-15  Arbetarbladet  Lever vi på 1970-talet?

Publicerade 2012-02-10  Arbetarbladet  Vem kollar kvaliteten på ”teckenspråket"?

Publicerade 2012-02-07  Arbetarbladet  Chefen: Alla kan teckenspråk

Publicerade 2012-02-04  Arbetarbladet  Jan vill att fler lär sig teckenspråk

Publicerade 2012-02-04  Arbetarbladet  Något måste göras

Publicerade 2012-02-03  Arbetarbladet  Döva vanvårdas - Gävle 

Publicerade 2004-08-30  Gefle Dagblad  Diskriminerad på grund av handikapp? 

Publicerade 2004-06-10  Gefle Dagblad  Ingen kurs i teckenspråk trots att många vill gå

 

Vart tog kommunikation,kunskap, information, medveten, bemötande, attityd, samarbete, förståelse, respektfullt och värdefullt vägen? 

Titta bara på Gävle Kommun och Landstinget Gävleborg som ställde själva till problemet för döva, hörselskadade, teckenspråkiga osv. Det ledde till stort konsvekens utan de förstod det.

-Har de gjort något bra att förbättra tillgänglighetsfrågor, teckenspråksrättigheter, mänskliga rättigheter om teckenspråket?

Nej, de gjorde inte något åt saken. Därför var GDL, döva osv tvungna att påminna och tjata på dom ofta.

-Landstinget Gävleborg webben om Tolkcentralens sidan är översätt från texten till teckenspråk den 26/1 2014. Landstinget sidan ska vara översätt till teckenspråk. Vet inte när det blir klar.

-Gävle kommun bad om hjälp från organisationer, så de fick förslag tillgänglighetsprogrammet från GDL under augusti 2011. Det hände inget under lång tid för att förbättra tillgängligheten.

-Gävle kommun webben om bara värdgaranti är översatt till teckenspråk. De har inte kallat GDL till möte för att rådfrågat om detta. Gävle Kommun har inte skickat pressmeddelande och informerat GDL, döva, allmänheten om detta heller. Ingen vet och känner till det. När den kom ut på webben. En GDL:s medlem upptäckte det senare av en slump under våren 2014. Läs mer om mötet med Gävle kommun den 28/5 2014.

Ni får gärna kolla om det finns något tillgänglighet för döva osv för Gävle kommun och Landstinget Gävleborg. BEDÖM SJÄLV!

Ett exempel:

STORT SKANDAL i tidningar och media inom Gävle kommun, facket och övriga vägrade använda tillgänglighet om teckenspråk pga okunskap! Trots Gävle kommuns tillgängligheten finns redan överallt. Enligt FN-konventation.

De gör allt att få tysta på döva, döva boende, utvecklingsstörda/down syndrom, anhöriga, hörselskadade, teckenspråkiga osv. 
 • Maktmissbruk, de bestämde mycket, styrde och körde över döva, teckenspråkiga, anhöriga, övriga utan att fråga vad dom vill.
 • Tycker de att döva osv är inte värda människor att satsa på?
 • Varför är det så väldigt svårt att försöka förstå, samarbeta, lyssna, dialog?

De tror veta bättre än oss om vad som är bäst för döva, teckenspråkiga, anhöriga osv och deras behov.

Mycket konstigt och dubbelmoral! SKÄMS, Gävle kommun, facket och övriga!
LÄS GÄRNA FLERA LILA LÄNKAR ARTIKLAR OM DETTA. BEDÖM SJÄLV.

 

Det dyker upp många frågor, tankar och funderingar :

 • Varför struntade Gävle kommun omsorg, chefer, facket osv i allt trots påpekande och anmälda under lång tid?
 • De kunde slippa JO anmälan och socialstyrelsen och uppmärksamhet i media, om de behöver bara lyssna på döva anställd och vikarien.
 • De diskrimerade, förtryckte och mobbade båda mentalt, fysiskt och psyiskt mot döva anställd och vikarien under lång tid p g a okunskap, oförståelse, brist på information om vad boende, döva, hörselskadade m.fl, teckenspråket osv.
 • Ser de inte hur mår boende i verkligheten?
 • Enligt lagen om att alla personal är skyldiga att anmäla JO anmälan m.fl om det är missförhållande på t.ex sjukhus, vård, omsorg, gruppbostad, m.f.l.
 • Varför straffade Gävle kommun omsorg, chefer, facket osv döva anställd och vikarien och avskeda dom bara för att de påpekade det många gånger och anmälde under lång tid?
 • Varför är man medlem i facket som hjälpte INTE döva som behövde verkligen hjälp? Facket är till för att hjälpa medlemmar oavsett ålder, funktionshindrade, hudfärg, sexuellt läggning. Där har facket spårat ordentligt ur!
 • Idag vill Gävle kommun omvårdnad, chefer, inblandade INTE ha döva, hörselskadade personal som jobbar på gruppbostad sedan de avskedade. Numerar jobbar bara hörande personal som har ej tillräckligt teckenspråk. Är det rättvist?
 • Varför får döva boende på gruppbostad inte använda sitt teckenspråk? Medan de andra övriga gruppbostäder har hörande boende som får tala sitt språk. Dubbelmoral och okunskap?
 • Boende får utbrott bara för att hörande personal inte förstår boende p g a personalen kan ej teckenspråk?
 • Är det rättvist?
 • Bara några teckenspråk fraser t.ex dusch, mat, jobba osv. Är det rättvist?
 • Tänk dig att du sitter i äldreboende i England med de boende som bara talar modersmål engelska språk som du inte förstår dig på. Du vill ha en svenska talad tolk eller svenska personal för att du ska förstå och kommunicera.
 • Döva boende behöver verkligen kommunicera på teckenspråk för att kunna ha social umgänge precis som hörande boende på sitt talspråk.
 • Dagens vill Gävle kommun omsorg, chefer och gruppbostad inte anställa döva och hörselskadade personal efter stort skandal.
 • Där spårade de ordentligt ur p g a okunskap, brist på intresse, bemötande, dialog,  vilja och samarbete att kunna möta döva, hörselskadade, Gävleborgs Dövas Länsförening.
 • Varför är det så svårt för dom att förstå? Varför är det så svårt att dialog, samarbeta och möta på halvvägen?
 • Egoist? Dvs de bara tänker på sig själva.
 • Tror Gävle kommun, omsorg, facket och så vidare veta bättre än döva om vad är bäst för boende, döva, osv?
 • Det finns ju redan FN konventionen i Gävle kommun och språklagen i Sverige om döva, hörselskadade, dövblinda, down syndrom, autism, asperger syndrom, osv. Ändå följer Gävle Kommun och omsorg INTE det och uppfyller INTE det i verkligenheten! De står över lagen och regler.  Låter det så hemskt?  JA, det gör dom ändå trots allt.