Stadsfesten i Gävle 30 juli - 2 augusti

 

Övrigt: Mat, nöjen och gemenskap. Knallar och tivoli.

Ni som vill komma till stadsfesten och ha kul. En del döva, teckenspråkiga osv kommer dit och kollar samt roar sig. Säkrast lördagskväll, om ni har tur att möta dom.

Det kanske kan vara inte lätt att hitta när det är mycket folk.
Mer information: www.stadsfestengavle.se

29 jul 2014