En del av mig program på teckenspråk är TILLBAKA!

 

Kolla serieprogram "En del av mig" UR Play på UR webben och SVT2 kl 01.30 varje dag med textat sid 199 i TV från 2013.

 

Rekommderar er alla varmt att titta på program.  

För att få aha upplevelser, förstår bättre och eftertankar om hur det viktigt är att använda teckenspråk för att kunna kommunicera. Visst kan alla läsa och skriva och tala. Även hur de lever i vardagslivet i samhället.

Möte med fem unga människor på väg ut i vuxenlivet som öppet berättar om sina liv./1_l.jpg

Hur är det att vara ung och hörselskadad idag? De berättar om tankar kring identitet, att bli kär och sambo första gången. Men också om diskriminering, kampen för att få ett arbete. Hur man som döv kan uppleva och älska musik. Vilka möjligheter finns att påverka sitt liv?

Sverige förbjöd en minoritetsgrupp förut:

Ett exempel Tänk er om ni jämför med samer som Sverige förbjöd samers språket, kultur, identitet osv.
Döva och hörselskadade har samma problem som samer. Så döva och hörselskadade tvingade lära att höra och tala och fick bara talundervisningar i skolor hela tiden. Därför att teckenspråk var förbjudet!

Det dröjde väldigt länge tills Riksdagen godkände och erkände att döva och hörselskadade får tvåspråkiga teckenspråk och svenska språk den 14 maj 1981.

19 dec 2014