Döva har samma problem inom Gävleborgs län som i Norrbotten också!

 

Döva osv har samma problem vid akut fall, annat och tolkproblem osv.

Några döva enskilda anmälde sig till Landstinget Tolkcentralen Gävleborg, Landstinget Gävleborg, Patientnämnden Gävleborg och Socialstyrelsen för några år sedan. De struntade verkligen i döva och valde att göra ingeting åt problem.

GDL representanter försökte ta upp döva enskildas problem i brukarrådets mötet. Men Tolkcentralen och landstinget vägrade diskutera om det.

Döva enskilda kontaktade Landstinget Gävleborgs ledningen om detta och SDR också. Döva enskilda, GDL, dåvarande tolkchefen och Patientnämnden Gävleborg hade haft mötet. Sedan patientnämnden valde att nedlägga ärenden liksom Socialstyrelsen gjorde ingenting åt problem.

Tolkcentralen, Landstinget, Patientnämnden och Socialstyrelsen tror de vet bättre än döva som vad som är bäst för döva.

Det är bara en tidfråga om att när någon döva osv kommer att dö eller få stort konsekvens en vackert dag utan tolk vid akutbesök eller annat.

Det äventyrar redan patientsäkerheten under lång tid!  INTE OK!

Därför ber vi er att vara snälla och kontakta GDL representanter är Anders Blomström och Kia Silverdal som sitter i brukarrådet möte med Landstinget Tolkcentralen Gävleborg.

Om ni blev utan tolkar vid akuta fall, sjukvården eller annat eller problem, klagomål . Så de hjälper er att ta upp problem eller annat i brukarrådet möte.

Anders Blomström anders.blomstrom@sdrf.se och Kia Silverdal eller GDL mail: gavleborgdl@gmail.com . De har bildtelefoner också.

Om det inte hjälper heller, så då kan ni och GDL represententer hjälpa tillsammans att anmäla till Patientnämden Gävleborg, Diskrimeringsbyrån Uppsala (DU) och Socialstyrelsen.

ANMÄL DIG ALLTID till:

Patientnämnden Gävleborg först. Ni kan ringa bildtelefoni.net och prata och med Patientnämnden Gävleborg och vill anmäla, så bildtelefoni.net översätter från teckenspråk till tal och tvärtom. Patientnämnden Gävleborg skriver upp din anmälan.

Diskrimeringsbyrån Uppsala , (DU). Ni kan ringa bildtelefoni.net och prata med Diskrimeringsbyrån (DU) och vill anmäla, så bildtelefoni.net översätter från teckenspråk till tal och tvärtom. 

DO (DO=Diskrimeringsombudmannen) och Socialstyrelsen  båda på teckenspråk webbsidor. 

 

19 aug 2014