Världsteckenspråksdagen 130910

 

Klicka på en bild så den förstorar och klickar på vita pilar, som gör att ni kan bläddra flera bilder.