Valinformation om Sjukvårdspartiet på teckenspråk!

Allan Rantala jobbar aktivt i valstugan i stan, Gävle fram till 13 september och är landstingskandidat i Gävleborg. Valdagen 14 september.

Ni kan komma dit och träffa honom för att prata eller få mer information på teckenspråk.

Detta är en översättning från teckenspråk till texten.

Hej! jag heter Allan Rantala och är Sjukvårdspartitets landstingskandidat.

Idag är patinetsäkerheten allvarligt hotad i Landstinget Gävleborg 10 % av de andra (många) blir inlagd på landstinget sjukhus drabbas av vårdrelaterad ohälsa som t.ex angrepp av resistenta bakterier, trycksår eller callci (vinterkräksjukan).

Socialstyrelsen säger 2013 anmäldes 635 fall av felbehandling till den nationella inspektionen för vård och omsorg (IVO) från Gävleborg.

Som patient och länsbo har Du rätt till akutsjukvård inom rimligt avstånd, inom tid och med hög medicinskt säkerhet.

I vårt län finns stora brister i akutsjukvården. Ambulansens framkörningstider liksom vägen till akutsjukhus ofta alltför lång och väntetiderna vid akuten ofta oacceptabla.

Patientsäker trygg sjukvård är patientens rättighet.

Säker vård uppnås sjukvård när vårdpersonal kan uppleva trygghet i förhållande till professionella uppdrag.

Landstingets ledning har förstummat att skapa förutsättningar för god vård i Landstinget Gävleborg.

Nytt ledarskap behövs Landstinget Gävleborg!

Akutsjukvården måste fungera!

Städa upp i Landstingsledningen!

Öka tillgänglighet för döva och teckenspråktolk!

Du har rösträtten välj Sjukvårdspartitet i Landstingsvalet den 14 september!

11 sep 2014