Teckenspråksfilmer om bemötande i Gävle Kommun

 

Kolla på Gävle Kommun webben har lagt in nya teckenspråksfilmer om bemötande.

Hoppas Gävle kommun webben jobbar vidare på att lägga in rubriken "Teckenspråk eller teckenspråk symbol" på startsidan för att synas klart och tydligt.

Om de kanske inte hinner göra det klart före 10/9. Då GDL har andra uppföljningsmöte för fortsatt dialog med Gävle Kommun om webben den 10/9 för att påminna dom igen.

Än så länge går inte att hitta teckenspråksfilmer på webben. Döva, hörselskadade, dövblinda, CI, osv och hörande kan inte hitta dom heller än.

Berätta gärna vad ni tycker om teckenspråksfilmer på Gävle Kommun webben. Ni kan skicka mail till gavleborgdl@gmail.com

28 jul 2014