SDR:s ordförande Hanna Sejlitz blogg om DO på teckenspråk

Möte med Diskrimineringsombudsmannen

Se flera SDR:s blogg på teckenspråk och klicka på SDR:s blogg, så ni kommer fram till bloggen på SDR webben.

 

Källa: SDR ( Sveriges Dövas Riksförbund)

28 nov 2014