SDR:s Nyheter

 

Regeringsförklaring med nya budskap (Se teckenspråkstolkad)

SDR vill uppmana den nya regeringen att gå från ord till handling och använda SDR:s kunskap i alla frågor som rör döva och teckenspråk.

Arbete med kränkningar och trakasserier  (Se teckenspråksfilm) 

Förbundsstyrelseledamot Lena Johansmide har fått utökat uppdrag med arbete med sexuella kränkningar och trakasserier i dövskolorna.

 

Källa: SDR ( Sveriges Dövas Riksförbund)

11 nov 2014