Bokprojekt

 

Gävleborgs Dövas Länsförening (GDL) bokprojektet har börjat sedan hösten 2013 och samlat alla material osv.

GDL gav uppdraget till Anita Hellöre från hösten 2013 fram till december 2016 för att göra bokprojektet klar. Hon slutade med uppdraget p g a skäl. 

GDL jobbar vidare på att hitta en ny person som kan ta ett uppdrag att skriva länets dövhistoria inom Gävleborgs län. Även gör bokprojektet blir klar.

GDL kan inte svara på när bokprojketet blir klar beroende på uppdraget, omständigheter och annat.

 

Om ni känner någon, personal, vänner, bekanta, anhöriga eller annat som har jobbat eller gått i dövskolor, föreningar, osv som har alla foto, film material, saker osv kvar hemma. Alla kan vara värdefulla och bevarad.

Så kontakta oss gärna!

Det är ovanligt rikt historia och det ska bli spännande att få ihop så mycket det går i en bok.

Det är väldigt viktigt att föreningar i Sverige gör något för att bevara deras eget historia för varje område är som en pusselbit som har sin självklara plats i den stora dövhistoriska Sverigekartan.

  • Känner ni någon som har jobbat eller har ni gått på dövskolor i Gävle, Alborg i Valbo eller Bollnäs eller övriga eller personalen jobbat med döva elever?
  • Har ni eller anhöriga behållt foto, film, material osv kvar än idag sedan er döva mor eller farföräldrar gick borta?

        Så ni vet inte vad ni gör med saker eller vem ska ni vända till?

  • Har ni eller er döva anhöriga eller mor/farföräldrar varit med i dövföreningar, dövskolor eller annat inom Gävleborgs län?
  • Om ni eller någon som har kvar foto, film material, saker osv kvar som med döva att göra?
  • Om ni vill heller behålla material och saker, så det går bra att GDL kan ordna att fota, scannera, kopia allt och bevara.
  • Allt kan vara värdefulla för GDL, även ni eller någon kanske tycker inte det är det. Så kontakta gärna oss!

 

Ni som vill berätta något eller skicka en bild, gör det! 

 

Vänta inte eller tveka inte för ni ska veta att GDL blir glad varje gång GDL får något från er!

 

Här har ni GDL kontaktuppgifter: 

Epost: gavleborgsDL@outlook.com   

GDL Kassör Anders Blomström, Forsa
SMS: 072-7146369
Epost: anders.blomstrom@glocalnet.net

 

ADRESS GDL POSTMOTTAGARE:

Gävleborgs Dövas Länsförening
c/o Anders Blomström
Backhöjen 4
820 65 FORSA