Bokprojekt

 

Gävleborgs Dövas Länsförening (GDL) gav uppdraget till Anita Hellöre att skriva länets dövhistoria.

 

GDL bokprojektet gäller 2013 fram till 2015.

Anita Hellöre tycker det är ovanligt rikt historia och det ska bli spännande att få ihop så mycket det går i en bok.

Först och främst vill hon tacka GDL för uppdraget att skriva länets dövhistoria.

Det är väldigt viktigt att föreningar i Sverige gör något för att bevara deras eget historia för varje område är som en pusselbit som har sin självklara plats i den stora dövhistoriska Sverigekartan.

- Känner ni någon eller har ni gått på dövskolor i Gävle, Alborg i Valbo eller Bollnäs eller personalen jobbat med döva elever?

- Har er anhöriga behållt foto, material osv kvar än idag sedan er döva mor eller farföräldrar gick borta? Så ni vet inte vad ni gör med saker eller vem ska ni vända till?

- Har ni eller er döva anhöriga eller mor/farföräldrar varit med i dövföreningar eller annat inom Gävleborgs län?

Då kan ni kontakta Anita Hellöre via sms, mail eller adress!

 

Ni som vill berätta något eller skicka en bild, gör det! 

 

Vänta inte eller tveka inte för ni ska veta att Anita blir glad varje gång hon får något från er!

 

Här har ni Anita Hellöre kontaktuppgifter: 

Epost: anita@hellore.se

Postadress: Björkvägen 26, 79340 Insjön.

SMS: 0709 190 709