Passa på att söka bidrag hos SDR:s Testaments- och Donationsstiftelse

 

SDR:s Testaments- och Donationsstiftelse

 

Stiftelsen delar ut pengar till olika ändamål (Se nedan). Frågor om stiftelsen e-postas till stiftelsen@sdr.org

Ansökningsblankett
Ansökan ska vara SDR tillhanda senast den 1 februari 2021.


a) Till forskning och utvecklingsprojekt
Ändamålet som gynnar utveckling av dövas delaktighet i samhället och som bygger på samverkan, närhet och kunskapsförmedling mellan dövrörelsen, institutioner, organisationer och myndigheter som på olika sätt är berörda av arbetet kring dövfrågor.

b) Till SDR:s anslutna föreningarnas verksamhet
Ändamålet som gynnar utveckling av föreningsverksamhet och medlemsaktiviteter. Stiftelsen prioriterar först och främst barn- och ungdomsverksamhet, studieverksamhet och intressepolitisk verksamhet.

c) Till barn och ungdomar från Västernorrlands län (Anna och Teodor Sjöströms Minnesfond)
Ändamål utbildning för barn och ungdom.

d) Till döva kvinnor i Nepal (Kerstin Kjellbergs minnesfond)
Till dövföreningar som har biståndsarbete i Nepal, särskilt för kvinnor.

 

LÄS MER INFORMATION på SDR:s Testaments och Donationsstiftelse länken.

 

 

12 jan 2021