Partiledartal: Åsa Romson (MP)

Kolla gärna på Nyhetstecken webben om Åsa Romson (MP) partiledartalen i Almedalen, Visby i Gotland med teckenspråkstolkas.

 

3 jul 2014