Organisation

 

Gävleborgs Dövas Länsförening (GDL) är en ideellt förening.

Det skapade först Gävleborgs Dövas Länsförbund den 1 november 1967, sen bytte namnet till Gävleborgs Dövas Länsförening år 1982 fram tills vidare.

  • Hälsinglands Dövas Förening (HDF) i Hudiksvall skapade 1917. Nu är den vilade tills vidare sedan 2013.
  • HoforsOrtens Dövas Förening (HODF) i Hofors skapade någon gång på 60 talet. Nu är den vilade tills vidare sedan 1996. Hade haft en liten lokalen i Hofors i flera år och sommarstugan Montrosse utanför Hofors.
  • Gävle-Sandviken Dövas Förening (GSDF) i Gävle och Sandviken skapade den 8 mars 1908. Nu är den vilade tills vidare sedan 2002.
  • Sektioner:
  • Gävleborgs Läns Dövas Kvinnogille bildade 1988.
  • De Döva Fiskeklubb "X-kroken" bildade 1989
  • VännersUngdoms klubb (VUK) bildade 1990. 
  • Alla sektioner är vilade tills vidare på slutet av 90 talet.
  • Döva Pensionärer i Gävleborgs Länsförbund (DPGL) den 14/3 1982. Den finns fortfarande kvar än idag.
  • Alla lokal dövföreningar med sektioner/klubbar var ideella föreningar. Alla ligger under GDL.

GDL finns fortfarande än idag!

 

GDL har medlemmar båda för döva, hörselskadade, anhöriga, teckenspråksintresserade och allmänheten inom Gävleborgs län.

Det finns 200-10 000 personer eller mer än så båda döva, dövblinda, hörselskadade, språkstörda, CI (Cochlea Implant) utvecklingsstörda, down syndrom, vuxendöva osv inom länet också.

Hörselskadade har cirka 10 000 personer oavsett alla åldrar inom länet.

Det vill säga att det finns så många barn, ungdomar, vuxna och äldre bor utspridda i hela länet.  Inte alla är GDL medlemmar.

Det finns flera orsak att en del känner inte till det eller vet inte om att GDL finns. GDL får inga kontaktuppgifter från hörcentralen, tekniska hörselvården, Landstinget Tolkcentralen Gävleborg och övriga p g a sekteress.

Det är inte lätt att veta för GDL att veta precis hur många personer är och vilka de är som bor inom länet.

Hörcentralen, tekniska hörselvården, hörselhabilitering, Landstinget Tolkcentralen Gävleborg och övriga inom länet lämnar aldrig ut kontaktuppgifter och information.

Det vill säga att få om antal, var de bor, ålder, adress, mailadress, telnr osv p g a SEKETRESS (hemligt) för att skydda patienter.

Det kan hända att vi ber dom att de tar emot våra brev med t.ex seminarium, aktiviter osv att skicka till patienter för att ge dom information.

Därför får ni kontakta oss själva eller komma själva till teckenspråksträffar, aktiviteter, föreläsning, kurs, tema, fika osv.

Vi är tacksamma om ni hjälper lite till att sprida ut information till alla om ni träffar era vänner, bekanta, kollegor osv via träffar, sms, mail, bildtelefon, texttelefon, telefon och facebook också.

GDL lämnar aldrig ut medlemlistan och kontaktuppgifter också till folk som frågar efter eller vill ha pga SEKETRESS.

Medlemmar kan känna sig trygga. Det kan vara skönt att veta för er.

 

Vill Ni bli medlem i GDL?

Vi välkomnar alla döva, dövblinda, hörselskadade, språkstörda, CI (Cochlea Implant) utvecklingsstörda, down syndrom, vuxendöva, teckenspråksintresserade, icke teckenspråkiga,  allmänheten som vill bli medlemmar hos GDL.

GDL är medlemskap i SDR ( Sveriges Dövas Riksförbund ) också. 

Klicka på och kolla gärna för mer information om medlem.

Då får ni veta mer information om vad du får som medlem, vad kostar medlemsavgiften? , erbjudande till medlemmar och ansöka om att bli medlem på webbformulär och välja Gävleborgs Dövas Länsförening.