GDL styrelsen


Ordförande
Anders Blomström

SMS och videosamtal: 072 5398381   Mail: anders.blomstrom@sdrf.se

Kassör Gunnar Östansjö

SMS och tal: 072 5398381   Mail: gunnar.ostansjo@telia.se

Sekreterare  Kia Silverdal

Ledamot Roland Winberg

Ledamot Rolf Lindfors