Ni är inbjudan till informationsmöte 6/12, Gävle

 

/brukarevent-horselhabiltering-tc-infomote-6-dec-2018.jpg

GLÖM INTE ATT ANMÄLA ER SENAST TORSDAG 15/11 TILL TOLKCENTRALEN om du/Ni kan komma och uppge era personuppgifter!

NI KAN HJÄLPA TILL ATT SPRIDA ELLER DELA INFO.MÖTE VIDARE TILL DÖVA, HÖRSELSKADADE, DÖVBLINDA, VUXENDÖVA OCH FÖRÄLDRAR MED DÖVA, HÖRSELSKADADE, DÖVBLINDA OCH CI BARNEN! 

 

ÄVEN HÖRANDE SOM ÄR TECKENSPRÅKIGA OCH ICKE TECKENSPRÅKIGA. 

 

TOLKCENTRALEN REGION GÄVLEBORG kontaktuppgifter:

Telefon:  026-15 51 94               Mobiltelefon: 070-845 51 94 (Inga beställningar via SMS)

Bildtelefon:  tolkcentralen.gavle@ectalk.se

Texttelefon: 026-10 22 44          Fax:  026-10 12 42

Mail:  tolkcentralen@regiongavleborg.se

Länken till Tolkcentralen Region Gävleborg för mer info och kontaktuppgifter:  

http://www.regiongavleborg.se/a-o/Lednings-och-verksamhetsstod/tolk-for-horselskadade-och-dova/

 

22 okt 2018