Möte med Gävle Kommun 140528

 

Två GDL styrelsen och adjunkturen har haft möte med Gävle kommun den 28 maj 2014 på Stadshuset för att träffa tillgänglighetssamordnaren Sören Norman, Marknads- och informationschef Johan Adolfsson och kundtjänstschef Anneli Nilsson om Gävle kommun webben och annat.

Även det ser positivt och ljust ut. Gävle kommun gör allt för att förbättra tillgänglighet och det ska blli flera teckenspråksfilmer (översättning från texten till teckenspråk).

GDL ska ha möte igen med Gävle kommun i september för fortsatt dialog om detta.

Det är bara att avvakta och uppfölja om Gävle kommun uppfyller tillgänglighet till webben under tiden.

De ändrade en delvis i bemötandeguide och tillgänglighetsprogram 2011-2016 broschyrer.

Klicka på denna länken Gävle kommus PDF filen Tillgänglighetsprogram 2011-2016 broschyr. Se sid 15 Medborgare och brukare, om teckenspråk, teckenspråksöversatt osv. De lade till teckenspråk under år 2012.

Klicka på denna länken Gävle kommuns PDF filen Bemötandeguide som är ny sedan någon månader sen. Se sid 9 om dövhet.