Infomöte om SDR nya vindar

 

Klicka på en bild så den förstorar och klickar på vita pilar, som gör att ni kan bläddra flera bilder.

 

Informationsmötet om SDR nya vindar den lördagen 3 maj på en hyrd lokalen, Olofsgården, Gävle.