Gävle tar brons i tillgänglighet

 

Läs mer artikeln om Gävle tar brons i tillgänglighet  på Arbetsbladets webben

Bra för dom och hörande med funktionsnedsättningar men inte för döva, hörselskadade, osv inom Gävle kommun och Gävleborgs län.

Bra början för Gävle Kommun att försöka bli bättre. Det finns fortfarande stora bristfälliga ör döva osv.

Vi påpekade flera gånger och tog upp saker med politiker, tjänstemän, myndigheter, Gävle kommun och Landstinget Gävleborg under lång tid. Gävle kommun säger hela tiden att tillgänglighetsprogrammet är inte klar utredningen. Men alla och övriga hände nästan ingenting. Det beror på att de lyssnar inte och förstår inte behov och problem.

Men nu Gävle kommun lovade att förbättra och fixa teckenspråksöversättning till Gävle kommun webben efter mötet den 28/5 i år. Även Landstinget Gävleborg hann bara fixa enda teckenspråksöversättning till tolkcentralen på Landstinget Gävleborgs webben. Landstinget jobbar vidare på att fixa teckenspråksöversättning till Landstinget Gävleborgs webben efter första uppföljningsmötet 30/1 i år. Det behövs flera möte för fortsatt dialog om tillgänglighet.

Se lila rutan ner, där ser ni "Här kan alla ta sig fram".

/har-kan-alla-ta-sig-fram-gavle-kommun-tillganglighet-2014-x.jpg

 

13 aug 2014