Föreläsning Maskrosbarn 15/11, Gävle med teckenspråkstolk

 

Tid: Onsdag 15 november kl.19.00  OBS! Teckenspråkstolkar finns på plats! 

Plats: Heliga Trefaldighets kyrka, Kyrkogatan 1. Se kartan

Gratis inträde men möjlighet att ge en gåva till Andrum Brynäs vid utgången. 

 

Fika finns på plats från kl 18.15, innan föreläsning börjar kl 19 och slutar kl ca 20.30.

 

Vad handlar föreläsning om? Matilda Frid (se bilden) från    barnrättsorganisationen "Maskrosbarn" kommer att berätta om sitt eget liv,  hur det är att växa upp i en familj med psykisk ohälsa eller missbruk. Även  om vilken kunskap och konkreta verktyg som behövs för att kunna hjälpa  barn i liknande utsatta situtationer.

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som verkar för att ge barn som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och växa upp till att bli välmående vuxna med meningsfulla relationer och en meningsfull sysselsättning

 

14 nov 2017