5 viktigaste punkter för tillgänglighet

 

Döva kom till senaste träffen efter veckomässan för 3 år sedan, som togs upp en del viktiga punkter för att förbättra tillgänglighet för döva i Gävle kommun. Då kom det en del synpunkter från döva. Sören Norman, tillgänglighetssamordnaren hos Gävle kommun vill veta hur det ser ut för döva och han ville ha 5 viktigaste punkter på möte under mars-april 2011. Så han fick det av Susanne Stenmark, Cim Eklöv, GDL styrelsen Rolf Lindfors och Gunnar Östansjö på möte under maj 2011.

Så här är vårt önskemål:

  1. Lokal- en oerhört viktig gemensam träffpunkt för oss döva. Vi ska kunna få använda vårt teckenspråk, ha kurser och föreläsningar, ha hjälpmedel som bildtelefon, blinkers osv på plats. Vi ska inte kunna behöva anpassa utan bara vara.
  2. Välfungerande äldreomsorg, stöd och service för döva (få hjälp och stöd med papper), teckenspråkskunnig hemtjänst med teckenspråkigskunnig personal. En önskade en teckenspråkskunnig kurator.
  3. Bättre information, kunskap hos myndigheter, vård och omsorg, skolor, allmänheten och arbetsmarknaden om döva som är en bortglömd grupp.
  4. Döva ska få samhällsinformation på teckenspråk hos webben (kommun, landstinget osv)Bättre trafikupplysning via text, sms eftersom de sker ofta via ljud Säkerhetsfrågor (olycka, varning, SOS-larm) måste lösas bättre.
  5. Tolkfrågor Vi har ingen möjlighet att kunna boka tolk vid akuta fall pga få tolkar. Tolktjänsterna måste köpas från andra tolkbolag, vilket innebär långa resor för de tolkarna. Brist, kvalité och service om tolkbeställning hos hörande tolkbeställare.  De beställer från Tolkjouren som inriktar sig för andra språk, när det är landstingets tolkar som det egentligen gäller.

Idag har GDL och Gävle kommun bara börjat med nr 4 dvs teckenspråksöversättning till Gävle kommun webben först nu den 28/5 i år. Har ej hunnit med nr 2, 3 och 5. De sa att de är inte intresserade att lösa nr 1. Även de skulle be någon ansvariga om att lösa bättre om trafikupplysning via text, sms eftersom de sker ofta via ljud Säkerhetsfrågor (olycka, varning, SOS-larm) att kontakta GDL för dialog. Ska ha möte den 10/9 för att prata vidare om nr 4. Men GDL ger inte upp om nr 1.

 

13 aug 2014